Kiezersbedrog? Politieke partijen zeggen drastisch: ‘nee’ tegen zonneparken en windturbines

Een keihard ‘nee’ tegen windturbines en weilanden vol met zonnepanelen in Meierijstad. Zo luidde dinsdagavond de verkiezingsbelofte van de meeste politieke partijen tijdens een verkiezingsdebat in Veghel. ,,Jullie houden de kiezer voor de gek”, klonk het.  

Een radicale koerswijziging op het gebied van de komst van windturbines en zonneparken, zo vallen de standpunten van een meerderheid van de politieke partijen in Meierijstad samen te vatten. Van de negen aanwezige partijen - Forum voor Democratie ontbrak - toonden liefst zes partijen een rode kaart bij de stelling dat Meierijstad verder moet gaan met zonneparken op weilanden.  Alleen PvdA-GroenLinks, D66 en HIER toonden een groen kaartje tijdens het verkiezingsdebat van TV Schijndel op de Noordkade in Veghel, dat onder leiding stond van Jetty Eugster (oud-burgemeester van Schijndel). Bij windturbines toonden alleen D66 en PvdA-GroenLinks een groene kaart.  

‘Kop in het zand’

Rik Compagne van HIER verbaasde zich hooglijk over de koerswijziging van de meeste partijen. ,,Ik vind dat jullie de kiezer voor de gek houden”, sprak hij richting de zes partijen. ,,Jullie steken de kop in het zand en kiezen niet voor een goede toekomst voor onze kinderen.” En Arie de Zwart van PvdA-GroenLinks: ,,We vinden het klimaat allemaal heel belangrijk, maar op deze manier haalt Meierijstad zijn doelstellingen niet.”  Gert-Jan Hobert (D66) wil alles in het werk stellen om in 2040 al klimaatneutraal te zijn. ,,Dat betekent dus ook dat we voor windmolens en zonneparken zijn. Net zo goed als dat we voor meer zonnepanelen op daken en andere duurzaamheidsmaatregelen zijn. Het is én én.” 

‘Pas op de plaats’

De huidige coalitie koos ervoor om de komende decennia ruim 900 hectare aan weilanden vol te leggen met zonnepanelen en om circa 35 windturbines te plaatsen om zo bij te dragen aan een klimaatneutrale gemeente in 2050. Een ruime meerderheid van de partijen trekt nu dus hard aan de rem. 

Dat geldt voor CDA, VVD, Hart, SP,  Lokaal en Gemeentebelang. ,,We maken een pas op de plaats”, aldus CDA’er Johan van Gerwen, die lijsttrekker Jan Goijaarts verving. De eerste 50 hectare aan zonneparken zijn al vergund. ,,Die gaan we natuurlijk ook uitvoeren”, aldus Van Gerwen. Daarna stopt het wat hem betreft. ,,Dat geldt ook voor windturbines.” Tegen zowel de windmolens als de zonneparken bestaat veel verzet in Meierijstad. Volgens Van Gerwen valt de koerswijziging goed te verdedigen, zo zei hij na afloop. ,,De netwerkcapaciteit voor groene stroom van windturbines en zonneparken is voor de komende jaren onvoldoende. Daarnaast zijn we geschrokken van de impact die de plannen hebben voor burgers en het buitengebied. Niet dat we daarvan terugschrikken, maar dat speelt natuurlijk wel mee. De komende vier jaar hoeven we niet voorop te lopen met wind- en zonneparken. We hopen dat in die tijd nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, zoals waterstof.” 

Bron: © Brabants Dagblad 9 maart 2022