Jubileumboekje MFA Het Klooster huis-aan-huis verspreid

Jubileumboekje MFA Het Klooster huis-aan-huis verspreid

Tegelijk met de editie van Zijtaarts Belang is deze week het Jubileumboekje “MFA Het Klooster al 12½ jaar in gebruik” huis-aan-huis in ons dorp verspreid. Dit bijzonder boekje is tot stand gekomen door de samenwerking met Gerjanne van de Ven (grafische vormgeving), Jan van Oort (aanleveren van de foto’s en de medewerking van 46 Zijtaartse ondernemers als adverteerders in het boekje. Namens het bestuur was de eindredactie in handen van Ad van Nunen en Nico Kielstra. Het boekje is gedrukt door Enson in Waalre, waar wekelijks ook het Zijtaarts krantje wordt gemaakt. Een aantal exemplaren van het boekje komt op de 18 TIP-plekken in de gemeente Meierijstad te liggen. Hiermee wordt een mooie publicatie over de MFA in Zijtaart naar buiten gebracht. U kunt het boekje ook hier in PDF downloaden.

Feestavonden i.v.m. 12½ -jarig jubileum

Voor vrijdag 12 april a.s. “Een avond vol verrassingen” kan met nog gratis kaartjes afhalen in ons dorpshuis. Dan zijn er alleen zitplaatsen in de zaal. Ook voor zaterdag 13 april de “Live & Tribute-avond” zijn nog enkele kaartjes beschikbaar; tijdens die avond zijn er alleen staanplaatsen in de zaal.

Open huis

Zondag 21 april a.s. zetten we de deuren open van de hele accommodatie. Van 13:30 uur tot 16:30 uur zijn belangstellenden welkom om door het gebouw (dorpshuis en basisschool) te wandelen. Ontvangst met een kopje koffie/thee met iets erbij. Enkele keren wordt er een rondleiding gegeven; tijden worden bij de ingang vermeld. Bij het verlaten van het gebouw kunnen personen, die niet in Zijtaart wonen, een jubileumboekje in ontvangst nemen.

Bijeenkomst 15 mei

Het bestuur houdt de jaarlijkse vergadering met gebruikers en vrijwilligers op woensdag 15 mei a.s. Binnenkort zal de uitnodiging en agenda digitaal worden toegestuurd.

Bron: © Bestuur Stichting Dorpshuis Zijtaart 4 april 2024

logo zijtaart.nl