Jaarprogramma Openbare Ruimte 2024 Gemeente Meierijstad

Jaarprogramma Openbare Ruimte 2024 Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft voor ook dit jaar weer een Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) opgesteld; het JOR 2024 geeft een integraal overzicht van grote onderhouds- en vervangingswerkzaamheden in de openbare ruimte met een doorkijk naar de komende jaren. In het JOR zijn dus de investeringen in wegen, fietspaden, bruggen, kades en verkeerslichtinstallaties tot sportvelden, groen- en speelplekrenovaties, rioleringen en hemelwaterverwerking opgenomen. Het gaat om een bedrag van ruim 19 miljoen euro. Het reguliere onderhoud valt buiten het JOR.

Projecten JOR 2024

Nieuwe projecten zijn bijvoorbeeld de turbo rotonde met fiets tunnel in Schijndel en de reconstructie van het Hool in Erp. De brug over de Aa aan de Rembrandtlaan in Veghel wordt vervangen. In Mariaheide wordt de omgeving van d’n Brak opnieuw ingericht. Op diverse plekken in Meierijstad worden ‘probleembomen’ vervangen en wordt het aantal bomen uitgebreid. Ruim 2 miljoen gaat naar vervanging van de openbare verlichting op verschillende plekken in de gemeente; Daarmee komt het aandeel energiezuinige LED verlichting in Meierijstad in 2024 al op zo’n 80%.

Het college vraagt de raad om de reeds gereserveerde middelen definitief beschikbaar te stellen. Wethouder Jan van Burgsteden: “Het gaat om een bedrag van ruim 19 miljoen euro om onze openbare ruimte op een duurzame manier functioneel, veilig en aantrekkelijk te houden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2023.” Als de raad op 23 mei instemt met deze uitvoeringskredieten, is de weg vrij om de werken dit jaar te gaan voorbereiden, in te kopen of uit te gaan voeren.

Hier vind u het hele voorstel Jaarprogramma Openbare Ruimte in PDF (opent in nieuw scherm).

Bron: © Gemeente Meierijstad 9 april 2024

logo zijtaart.nl