Informatiepunt voor arbeidsmigranten regio Noordoost Brabant geopend

Informatiepunt voor arbeidsmigranten regio Noordoost Brabant geopend

In gemeente Meierijstad is op 2 januari 2024 een informatiepunt geopend voor arbeidsmigranten die werken, wonen en leven in Noordoost-Brabant. Dit loket is gevestigd aan de Markt 3 in Veghel, in het gebouw van PIM Werkt. Arbeidsmigranten kunnen hier terecht met al hun vragen over zaken zoals loon, werk, huisvesting en zorg. 

Fysieke locatie en mobiel team

Behalve het fysieke loket waar arbeidsmigranten kunnen binnenlopen, wordt er een mobiel team gevormd. Dat team bezoekt werkgevers op locatie, zodat arbeidsmigranten die daar op dat moment aan het werk zijn, terecht kunnen voor onafhankelijk advies. Uiteraard gebeurt dat in overleg met de werkgevers.

Arbeidsmigranten hebben tijdens hun verblijf in Nederland allerlei vragen over het wonen, werken en leven in Nederland. Daarom hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s (West-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond- De Peel) en een aantal grote werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties de handen ineengeslagen. De informatiepunten gaan op 1 januari 2024 open en zijn een proeftuin voor een eventuele verdere uitrol door heel Nederland. Voor grenswerkers en kenniswerkers (‘expats’) bestaan al vergelijkbare informatiepunten.

20.000 internationale medewerkers

“Meierijstad wordt de thuisbasis van het Migratie Informatie Punt Noordoost-Brabant. In onze regio wonen en werken zo’n 20.000 internationale medewerkers. Hun inzet is niet meer weg te denken in onze regio. Zij zijn belangrijk voor de economie in onze regio en verdienen het om hier fijn te wonen, werken en leven in onze regio”, aldus Jan Goijaarts, wethouder Meierijstad en bestuurlijk trekker RNOB. “Met deze informatiepunten kunnen arbeidsmigranten laagdrempelig informatie en advies inwinnen en hebben ze een plek om aan de bel te trekken bij misstanden.“ Deze informatievoorziening zorgt voor betere woon- leef en werkomstandigheden en betere integratie van arbeidsmigranten in Brabant.”

Meer informatie

www.workinnl.nl/brabant 

Bron: © Gemeente Meierijstad 10 januari 2024

 
logo zijtaart.nl