Informatiebijeenkomst Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningbouwprojecten Zijtaart-Zuid

Informatiebijeenkomst Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningbouwprojecten Zijtaart-Zuid

De gemeente Meierijstad wil toekomstige bewoners de mogelijkheid bieden om door CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) een woningbouwproject te realiseren in de nieuw te bouwen wijk Zijtaart-Zuid. De insteek is om de kavel aan de entree van Zijtaart-Zuid als CPO-kavel uit te geven voor de ontwikkeling van circa 8 tot 11 grondgebonden woningen bij voorkeur voor starters en/of ouderen. Het precieze aantal woningen en woningtypes is afhankelijk van de wensen van de deelnemersgroep die uiteindelijk met het project aan de slag gaat, waarbij vooral aan rijwoningen, tweekappers en/of semibungalows wordt gedacht. Naar alle waarschijnlijkheid kan de bouw dan in de tweede helft van 2025 starten.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Bij CPO verenigen de toekomstige bewoners zich en treden in groepsverband op als opdrachtgever van het project. Dit betekent dat ze (als groep) zelf, binnen vooraf door gemeente gestelde kaders, de locatie mogen inrichten en bepalen hoe de woningen eruit komen te zien. Daarna selecteren  ze gezamenlijk een aannemer die de woningen zal bouwen. De toekomstige bewoners stapelen dus zelf geen stenen, maar hebben wel de regie, zeggenschap en kunnen gezamenlijk  van de schaalvoordelen profiteren!

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst

Op donderdagavond 18 april 2024 vindt er een eerste informatiebijeenkomst over het CPO-project in Zijtaart plaats. Op deze avond wordt er onder andere een toelichting gegeven op het CPO-proces, de kaders voor de locatie en de toewijzings/lotingsprocedure. Geïnteresseerden kunnen zich voor de informatieavond aanmelden via de mail: . Vervolgens ontvangt men een bevestiging.

Let op; de bijeenkomst gaat alleen over de opstart van het CPO-project. Meer informatie over de vrije bouwkavels alsook de door de projectontwikkelaar te realiseren nieuwbouwwoningen in Zijtaart Zuid volgt op een later moment.

Wat: informatie avond CPO plan Zijtaart-Zuid
Datum: donderdag 18 april 2024
Inloop: 19.00 uur
Start: 19.30 uur
Waar: Dorpshuis Zijtaart
Aanmelden

Bron: © Werkgroep Wonen en Gemeente Meierijstad 25 maart 2024

logo zijtaart.nl