Nieuwe informatieavond Meierijstad Zon- en Windenergie

Nieuwe informatieavond Meierijstad Zon- en Windenergie

De nieuwe gemeenteraad van Meierijstad wil ook een nieuwe start maken met de discussie over windturbines en zonneparken. Dinsdag 19 april wordt daarvoor de aftrap gegeven met een digitale voorlichtingsbijeenkomst waarin wethouder Harry van Rooijen zal terugblikken op wat er tot n u toe gebeurd is en vooral ook vragen zal beantwoorden. Iedereen die hierin geïnteresseerd is kan deelnemen aan die discussie, maar moet zich dan wel uiterlijk vrijdag 15 april aanmelden.
 
"We hebben eerder gemerkt dat digitale bijeenkomsten goed bezocht worden en dat we daarmee ook een doelgroep aanspreken die niet naar fysieke bijeenkomsten komt", aldus een woordvoerder van de gemeente in een toelichting op de keuze voor een digitale voorlichtingsbijeenkomst in plaats van een fysieke bijeenkomst.
"We zien dit echt als een aftrap van een nieuw begin, maar de volgende bijeenkomsten die er komen zullen zeker wel fysiek zijn". En die fysieke bijeenkomsten zullen vanaf mei plaats gaan vinden.

 

Herijken

In 2021 heeft de gemeente een start gemaakt met het zogeheten Afwegingskader Wind nadat eerder al zo'n afwegingskader voor zonne-energie was vastgesteld.
"Nu hier de eerste ervaringen mee opgedaan zijn herijken we in 2022 dit afwegingskader", aldus de gemeente. "Zon en wind maken beide onderdeel uit van de duurzaamheidsvisie, daarom voegen we in 2022 deze trajecten samen en werken we aan een nieuw afwegingskader voor zon en wind.
Dit afwegingskader stellen we in participatie met de inwoners en andere belangstellenden op", zo meldt de gemeente.

 

Verzet

De discussie over windturbines en zonneparken was, na de roep om meer woningen en sneller bouwen, het belangrijkste thema tijdens de verkiezingscampagne voor de nieuwe gemeenteraad. Ook in Meierijstad is er veel verzet tegen de aanleg van windturbines en zonneparken. En de meeste politieke partijen hebben in de campagne aangegeven zeer terughoudend te zullen zijn als het gaat om nieuwe plannen op dit gebied.

 

Aanmelden

Omdat de gemeente wil dat deelnemers aan de bijeenkomst direct vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken is ervoor gekozen om er een digitale vergadering van te maken en niet voor een uitzending of webinar waar belangstellenden alleen maar via de chat vragen kunnen stellen. Donderdagmiddag hadden zich een kleine 50 belangstellenden aangemeld voor de digitale vergadering die dinsdagavond gehouden wordt van 19.30 tot 21.00 uur.
U kunt zich hier aanmelden
 
 Bron: © Omroep Meierij 14 april 2022 
 
 
logo zijtaart.nl