Informatie Meierijstad verbindingsweg N279

Informatie Meierijstad verbindingsweg N279

Op deze webpagina van Meierijstad vindt u meer informatie over de verbindingsweg vanaf de toekomstige afslag van de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen in het gebied Veghel-West (Dubbelen, Doornhoek, Foodpark). Voor meer informatie over de N279 (de provinciale weg langs het kanaal) verwijzen wij u naar de website van de Provincie.

Waarom dit project?

Met de opwaardering van N279 door de Provincie was er lange tijd zicht op een omleiding om Veghel. Die omleiding zou langs de bedrijventerreinen Veghel-West (Dubbelen, Doornhoek en Foodpark) komen en daarmee een goede ontsluiting vormen voor deze bedrijventerreinen. In de zomer van 2017 is er echter besloten om de N279 over het huidige tracé door Veghel te behouden. Om toch de bedrijventerreinenontsluiting te kunnen verbeteren, wordt er vanaf de afslag bij Keldonk een nieuwe verbindingsweg gerealiseerd. Daarvoor zijn we bezig met de voorbereidende onderzoeken.

Planning

We zitten nu in de onderzoeksfase, waarin we verschillende varianten voor het tracé van de weg gaan onderzoeken en vergelijken. Dit doen we middels het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER). Hieronder de planning op hoofdlijnen. 

Fase

Planning

Onderzoeksfase (MER)  tot eind 2022
Ontwerp, procedures en voorbereiding 2023-2025
Uitvoering vanaf 2025

 

Informatie

De notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘MER Verbindingsweg N279’ lag tot 3 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Veghel.

Bron: Website Meierijstad

logo zijtaart.nl