In maart haalt de Gemeente weer gratis snoeihout op

In maart haalt de Gemeente weer gratis snoeihout op

Voor bewoners van het buitengebied van Meierijstad is het vanaf najaar 2022 niet meer toegestaan om snoeihout te verbranden in de maanden november en maart. Daarvoor in de plaats biedt de gemeente een ophaalservice in diezelfde maanden. Doel is de luchtvervuiling van stoken te verminderen.

Ophaalservice op afspraak

In de maanden november en maart wordt over het algemeen veel gesnoeid. Het zuiver snoeihout, dat betekent dat het schoon, onverpakt en ongebonden moet zijn, wordt gratis op afspraak bij de inwoner opgehaald en afgevoerd; de minimale hoeveelheid is 3 m3 . Kleinere volumes kunnen inwoners op een van de milieustraten inleveren. Hout van coniferen en laurieren, timmerhout en boomstronken worden niet opgehaald. Al het verzamelde snoeihout wordt als biomassa gebruikt voor energieopwekking. Alle informatie over aanmelden, voorwaarden en wijze van aanbieden staat op www.meierijstad.nl/snoeihout

Regels bij aanbieden snoeihout

  • Het hout is afkomstig van percelen die buiten de bebouwde kom van Meierijstad liggen.
  • Het hout ligt op uw eigen perceel.
  • De houthoop is goed bereikbaar, zodat het hout met een kraan op een vrachtauto kan worden geladen. Zorg dat de lengtes niet meer dan 4 meter zijn.
  • Hout dat meer dan 6 meter vanaf een verharding ligt kunnen we niet laden.
  • Het hout ligt niet tegen en onder bomen.
  • De houthoop is minimaal 3 m3 groot.
  • Het snoeihout is niet afkomstig van boomkwekerijen, fruittelers e.d. Dat is namelijk bedrijfsafval.

Bron: © Gemeente Meierijstad 1 maart 2024

logo zijtaart.nl