Het klooster op weg naar 12½ jaar multifunctioneel

Het klooster op weg naar 12½ jaar multifunctioneel

Onze Multi-Functionele Accommodatie (MFA) “Het Klooster” werd op 14 oktober 2011 door de gemeente Veghel samen met alle rechtstreeks betrokkenen officieel geopend. Met de start van het gebruik van dorpshuis, basisschool, kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gymzaal in het voormalige kloostergebouw werd de nieuwe multifunctionele accommodatie voor ons dorp in gebruik genomen. In april 2024 zal deze MFA dus 12½ jaar bestaan. In al die jaren heeft het markante gebouw reeds glansrijk een belangrijke betekenis voor ons dorps ingevuld en naar we hopen gaat dit nog heel veel jaren zo door.

Dit aankomend jubileum willen we aan onze Zijtaartse gemeenschap niet zomaar voorbij laten gaan. Een werkgroep is daarom reeds bezig om op vrijdag 12, zaterdag 13 en mogelijk zondag 14 april 2024 voor een breed publiek een gevarieerd feestprogramma in elkaar te zetten i.v.m. het 12½-jarig bestaan van de MFA.

De stand van zaken op dit moment is als volgt:

  • vrijdag 12 april zal de basisschool in samenwerking met de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang een gevarieerd programma voor de kinderen van de basisschool presenteren;
  • ’s avonds is er in het dorpshuis een voorstelling van de zang- en theatergroep KLIK
  • zaterdagavond zijn de zalen van het dorpshuis geopend voor het optreden van twee tributebands/coverbands.
  • voor zondag 14 april is nu nog geen programma bekend.

Noteer deze data alvast in je agenda, want het gaat een fantastisch weekend worden dat je niet wilt missen! Over enige tijd volgt meer concrete informatie zoals o.a. over de kaartverkoop.

Dan nog dit: In oktober is er weer de traditionele “Dorpsklets”-avond en wel op zaterdag 14 oktober a.s. Meer informatie hierover volgt binnenkort, zodat dan ook bekend wordt gemaakt wanneer de kaartverkoop zal plaatsvinden.

Tot zover deze informatie; wordt t.z.t. vervolgd.
Bron: © Bestuur Dorpshuis Zijtaart 8 maart 2023

logo zijtaart.nl