Het college presenteert werkprogramma Thuis in Meierijstad

Het college presenteert werkprogramma Thuis in Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen woensdag het collegewerkprogramma gepresenteerd genaamd: ‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026’. Hierin staan de speerpunten van beleid en ambities voor de komende bestuursperiode beschreven. Basis hiervoor is het coalitieakkoord dat op 11 mei 2022 werd gesloten tussen de fracties van CDA, Hier, VVD en PvdA-GroenLinks. “In het collegewerkprogramma leggen we vast wat we gaan doen en welke activiteiten in gang worden gezet”, aldus het college.

Het college ziet dat de wereld om ons heen continu in beweging is. Na de coronacrisis spelen op dit moment vooral geopolitieke spanningen, die weer veel onzekerheden met zich meebrengen die van invloed zijn op diverse beleidsterreinen. “Dat geldt ook voor het meerjarig financieel beleid van het Rijk. We werken met plannen van jaar tot jaar, afhankelijk van landelijke en internationale ontwikkelingen. De uitvoeringsplannen voor 2023 zijn concreet gemaakt en financieel vertaald in dit collegewerkprogramma. De uitvoeringsplannen voor de jaren 2024, 2025 en 2026 worden jaarlijks, bij de begroting, geconcretiseerd en financieel vertaald. Financieel ingrijpende keuzes maken we pas wanneer de tijd daar rijp voor is en de (inter)nationale context helder”, meldt het college.

Bron: © Gemeente Meierijstad 6 oktober 2022

logo zijtaart.nl