Het bestemmingsplan "Foodpark Veghel, uitbreiding" is vastgesteld door de Raad van State

Het bestemmingsplan "Foodpark Veghel, uitbreiding" is vastgesteld door de Raad van State

De Raad van State heeft woensdag alle bezwaren tegen het uitbreidingsplan voor Foodpark Veghel verworpen. Daarmee is de weg vrij om het bedrijventerrein pal naast de A50 met acht hectare uit te breiden.

Een aantal omwonenden en bedrijven heeft grote bedenkingen tegen het plan en vreest een verkeerschaos op de Corridor en een fikse toename van het vrachtwagensluipverkeer, onder meer via de Rembrandtlaan. 

Verwerpt kritiek

Dat valt volgens de hoogste bestuursrechter wel mee, die zich daarbij baseert op de door de gemeente aangeleverde verkeersrapporten. Allereerst verwerpt de Raad de kritiek van de tegenstanders dat de verkeersonderzoeken en -modellen ernstige gebreken vertonen. Volgens de Raad geven die wel degelijk een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van de verkeersstromen na de uitbreiding van het Foodpark. 

Zo merkt het bestuursrechtscollege op dat het met het sluipverkeer van vrachtwagens op en rond de Rembrandtlaan wel meevalt. De capaciteit van de Rembrandtlaan is 25.000 verkeersbewegingen per dag. Na de uitbreiding van het Foodpark zal het aantal bewegingen met 550 per dag stijgen en in 2030 op totaal 24.200 (vracht)autobewegingen per dag uitkomen. 

Eigen interne ontsluitingsweg

Hetzelfde geldt voor de Corridor, die heeft eveneens een capaciteit van 25.000 auto’s per dag. Bovendien krijgt de uitbreiding van 8 hectare van het Foodpark aan twee zijden een eigen interne ontsluitingsweg op de Corridor. En uit de verkeersonderzoeken blijkt dat het aantal voertuigbewegingen op de Corridor tot 2030 op 20.300 uitkomt, onder de maximumcapaciteit. Wel constateert de Raad dat de verkeerssituatie op de Rembrandtlaan verslechtert, maar dat die verslechtering acceptabel en niet onaanvaardbaar is. 

De uitspraak betekent een domper voor de tegenstanders, zoals Dennis Bootsman, die vindt de verkeerssituatie op de Rembrandtlaan nu al onhoudbaar en eist ingrijpende verkeersmaatregelen van de gemeente.

Bron: Brabants Dagblad 21 oktober 2020

logo zijtaart.nl