Herdenking bij het monument aan de kanaaldijk

Herdenking bij het monument aan de kanaaldijk

Dit jaar houden we op donderdag 12 mei om 11.00u de jaarlijkse herdenking bij het monument aan de kanaaldijk. In de sfeer van de Nationale Dodenherdenking, die op 4 mei landelijk reeds heeft plaats gevonden, wordt er bij dit monument op een later tijdstip aandacht besteed aan de strijd van Nederlandse militairen bij het begin van de oorlog op 10 mei 1940. De aangepaste datum heeft te maken met de adoptie van het monument door basisschool Edith Stein.

Op deze ochtend is er een volledige groep leerlingen van de basisschool aanwezig, die daarmee het project over de Tweede Wereldoorlog afsluit. Omdat de basisschool het monument reeds vele jaren adopteert, is de betrokkenheid van de school zeker van belang. In de meivakantie is de kans om aanwezig te zijn met de hele groep niet mogelijk. Daarom wordt jaarlijks in overleg met de school en met de gemeente een andere datum bepaald om de herdenking te houden, maar steeds gelijkwaardig aan de Nationale Dodenherdenking van 4 mei.

Een wethouder (of indien mogelijk de burgemeester) zal namens de gemeente een krans leggen bij het monument.

De kinderen van groep 8 zullen onder leiding van hun leerkracht de herdenking voor een deel zelf invullen door enkele korte persoonlijke toespraakjes van enkele leerlingen.

Het wordt zeer gewaardeerd als belangstellenden uit ons dorp, die overdag een klein uurtje kunnen vrijmaken, aanwezig zijn bij de herdenking. Zij zijn van harte welkom en worden hiermee uitgenodigd de herdenking bij te wonen en indien mogelijk een bloemetje te leggen bij het monument.

De commissie van de Evenementengroep Zijtaart.

Over het monument

Het ‘Monument voor Nederlandse Militairen’ in Veghel bestaat uit twee delen: een staande en een liggende gedenksteen.

De staande hardstenen gedenksteen is rechthoekig en geplaatst op een bakstenen voetstuk. Op de voorzijde van gedenksteen zijn de heraldische wapens van Nederland (links) en Veghel (rechts), drie kruizen en een tekst in kapitalen aangebracht. De achterzijde en zijkanten zijn onbewerkt.

Voor de gedenksteen ligt een hardstenen gedenksteen met daarop een tekst in kapitalen en portretfoto’s van de zeven slachtoffers die herdacht worden met dit monument.

Het ‘Monument voor Nederlandse Militairen’ in Veghel is geplaatst ter nagedachtenis aan de zes militairen van het 17de Regiment Infanterie (I-II-17 R.I.) en één militair van het 2e Regiment Infanterie (2-II-2 R.I), die hier op 11 mei 1940 in de strijd tegen de bezetter zijn gesneuveld.

De namen van de zeven slachtoffers luiden
Luitenant A.J.C. van Beers, soldaat W.C. Blankers, korporaal J. Doornheim, sergeant J.Th. van der Linden, soldaat H. van Oosterhout, soldaat W.P. Prinsen en soldaat P. Vogelsangs.

Op 10 mei 1940 kregen troepen van de Peelraamstelling rond Boekel het bevel van de commandant van de Peeldivisie zich terug te trekken op de Zuid-Willemsvaart. Bij Veghel werd langs het kanaal een front met een lengte van 12 kilometer gevormd door drie infanterie-eenheden: I-13 R.I., 1-II-17 R.I. en 2-II-2 R.I. Op 11 mei 1940 bereikte de bezetter het kanaal. Bij de gevechten die toen ontstonden zijn zeven Nederlandse militairen omgekomen.

Oprichting
De oprichting van het gedenkteken was een initiatief van oud-sergeant A.J. Hellemonds van het 17de Regiment Infanterie, een van de regimenten die het kanaal verdedigden nadat ze de zogeheten Peel-Raamstelling bij Boekel hadden moeten verlaten, vanwege de Duitse overmacht. Het monument is onthuld op 21 november 1941.

Bron: © Nationaal Comité 4 en 5 mei

 

logo zijtaart.nl