Help als inwoner de gemeente sprongen te maken in de energietransitie

Help als inwoner de gemeente sprongen te maken in de energietransitie

Meierijstad werkt aan een nieuw afwegingskader duurzame energie. Daarin komt te staan onder welke voorwaarden duurzame energie (bijv. zonne-energie) opgewekt kan worden in de gemeente. Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan één van de thematafels over dit onderwerp op 14 en 21 juni. Wethouder Menno Roozendaal: “Schroom niet, maar meld je aan. Dit onderwerp gaat over onze toekomst en gaat álle inwoners aan, ook de jongeren. Daarom vinden we het zo belangrijk zoveel mogelijk verschillende geluiden te horen. Het is aan de raad om al die geluiden en belangen te wegen en uiteindelijk een werkbaar afwegingskader vast te stellen.”

Welkom bij thematafels op 14 en 21 juni

Thematafels zijn echte werksessies, waar ook een beetje huiswerk bij komt kijken. Experts geven uitleg over bepaalde onderwerpen; deelnemers gaan daarna in groepjes onder begeleiding aan de slag. Er komen hele concrete vraagstukken op tafel. Bijvoorbeeld: welke gebieden komen het eerst in aanmerking voor duurzame opwek? Wat vinden we acceptabel in het buitengebied? En in bebouwd gebied? Hoe past energieopwekking in ons landschap? En kunnen we grond dubbel gebruiken? Welke verschillende duurzame energiebronnen kunnen we in welke verhouding gaan inzetten om aan onze energiebehoefte te voldoen? Hoe gaan we om met zon op land in relatie tot ander grondgebruik (agrarisch, bedrijventerrein, wonen, natuur). Op welke verschillende manieren kunnen we 50% lokaal eigenaarschap  invullen voor afnemers of voor de gemeenschap? Wat is de beste manier om belanghebbenden/inwoners te betrekken in een concreet initiatief? En hoe kunnen gemeente en initiatiefnemers hun rol invullen? Meer informatie over de thematafels staat op www.meierijstad.nl/thematafels. Aanmeldingen zijn t/m 9 juni welkom.

Week van de duurzame energie

Ook wie niet aan een thematafel aanschuift, kan zijn inbreng geven in de week van de duurzame energie. Deze is van 25 juni t/m 1 juli. Er zijn diverse activiteiten op straat en online. De opbrengst van de thematafels wordt die week in een peiling aan het brede publiek voorgelegd. De opbrengst kan bestaan uit keuzes waar in de thematafels eigenlijk snel grote overeenstemming over was. Maar de dilemma’s die zijn ontstaan, worden ook voorgelegd. Op die manier wil de gemeente een goed beeld krijgen van de mening van de inwoners van Meierijstad. Straatactiviteiten zijn vooral bedoeld om in gesprek te komen met de inwoners. Maar waar ze ook advies kunnen inwinnen over energie besparen en het verduurzamen van de woning. Nadere details over de Week van de duurzame energie volgen nog.

Bron: © gemeente Meierijstad 7 juni 2022

logo zijtaart.nl