Harry van Rooijen neemt afscheid als wethouder

Harry van Rooijen neemt afscheid als wethouder

Harry van Rooijen (68) is aan zijn laatste weken bezig als wethouder van de gemeente Meierijstad. Wanneer hij precies afscheid neemt is nog niet bekend. Van Rooijen blikt alvast met een trots gevoel terug op vijfenhalf jaar wethouderschap.

Zeventien jaren in de lokale politiek heeft Van Rooijen erop zitten. Hij begon als commissielid in de toenmalige gemeente Veghel en neemt binnenkort afscheid als wethouder van de gemeente Meierijstad. Tussendoor was hij raadslid in Veghel (2010) en in 2014 was hij lijstrekker namens de VVD in Veghel en werd hij fractievoorzitter. Na de verkiezingen van november 2016 in Meierijstad, waarbij hij opnieuw lijstrekker was, werd hij wethouder. Daarvoor was Van Rooijen actief als national accountmanager bij Douwe Egberts. Hij woont samen met zijn vrouw in Veghel.

Hoe kijkt u terug op uw politieke carrière? 
Met een heel goed gevoel. In Veghel deed ik mijn eerste stappen in de lokale politiek en in Meierijstad heb ik de fusie van dichtbij mogen meemaken. Ik heb deel uitgemaakt van het eerste college van Meierijstad en daarmee heb ik aan de wieg van Meierijstad gestaan. Dat is toch bijzonder? Ik ben straks vijfenhalf jaar wethouder geweest. Daar ben ik trots op.

Hoe is het wethouderschap bevallen?
Heel goed. Ik vond het bijzonder en buitengewoon uitdagend. Het harmoniseren van het gemeentelijk beleid was een spannend en uitdagend proces. Het formuleren van doelstellingen voor Meierijstad heb ik als zeer uitdagend beschouwd. Ik denk dat we het als college met de raad verdraaid goed hebben gedaan. Als je kijkt naar mijn portefeuille dan zaten daar zaken tussen waar je letterlijk bij mensen over de vloer kwam, zoals met duurzaamheid en het afvalbeleid. In de meeste gevallen zijn we daar samen uitgekomen. Er is in mijn ogen niks blijvends wat nog altijd tot geweldig veel frustratie leidt. Maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. Verder hebben we de coronapandemie gehad die voor ontzettend veel nieuwe uitdagingen zorgde. Alles was anders. Corona heeft onze regio keihard geraakt. Echt verschrikkelijk. De laatste weken hebben we ineens heel onverwachts te maken gekregen met de oorlog in Oekraïne. Klinkt ver weg, maar in mijn portefeuille (onder andere energievoorziening) heb je er wel degelijk mee te maken.

Van rustig afbouwen is dus geen sprake?
Absoluut niet. Ik ben nog steeds kei druk, maar met alle plezier.

Laten we eens inzoomen op twee hoogtepunten waar u als wethouder nauw bij was betrokken. Zo is er flink geïnvesteerd in de infrastructuur. Als VVD-wethouder moet u dat tot tevredenheid stemmen?
We hebben tientallen miljoenen geïnvesteerd in verbetering van de infrastructuur en het onderhoud van wegen. Ik denk dat heel Meierijstad er een voordeel aan heeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de N616 (verbindingsweg van het centrum van Veghel door Erp – red.). Dat was een heel lang proces, maar de reacties zijn super positief. Daar zijn we als gemeente apentrots op. Ik denk dat we de mensen er veel plezier mee hebben gedaan. Het is het geld dubbel en dwars waard geweest.

Toekomst technisch, wat moet er verbeteren qua bereikbaarheid?
De doorstroom op de A50. Daar moeten stappen in worden gemaakt. Samen met alle belanghebbenden moet er gekeken worden of de A50 niet twee keer driebaans moet worden. En in hoeverre je het openbaar vervoer beter moet organiseren.

Het centrum in Veghel heeft de laatste jaren een flinke upgrade gehad. Ook in Sint-Oedenrode en Schijndel gaat er van alles gebeuren. In Veghel viel de nieuwe Markt in de smaak en de blauwe zone in plaats van betaald parkeren werd goed ontvangen.
Ik woon zelf in Veghel dus ik heb meerdere malen gezien hoeveel plezier de fontein op de Markt oplevert. Het is een leuk proces geweest, waar ik met tevredenheid op terugkijk. In Rooi staan we nu aan de vooravond om ook de hele Markt aan te passen. In Schijndel hebben we veel aandacht gehad voor de verkeerssituatie in het centrum. Bovendien hebben we het oude gemeentehuis een nieuwe functie gegeven.

Ik kan me voorstellen dat het renoveren van een centrum best spannend is?
Ik zeg ja, maar tegelijkertijd is het niet zo dat wij hier vanuit de ivoren toren beslissen dat er een fontein op de Veghelse Markt komt. Daar worden de inwoners bij betrokken. Het moet breed gedragen zijn.

Er zijn de afgelopen vijfenhalf jaar ook dingen minder goed gegaan. Wordt u nog wel eens zwetend wakker van het fiasco met de druppel?
Nee hoor. Ik heb er nooit wakker van gelegen, maar het is natuurlijk wel treurig dat het plan met de druppel is mislukt. Ik denk dat het in de kern nog steeds niet verkeerd was, maar we kregen geen draagvlak.

Waarom niet?
Dat weten we tot op de dag van vandaag niet. Er is een weerstand ontstaan tegen het gebruik van de druppel en die negatieve tendens hebben we niet weten te stuiten. Dan kun je op een gegeven moment niet anders dan de stekker eruit trekken.

De afvalinzameling blijft voor een aantal inwoners van Meierijstad een doorn in het oog. Afgekeurde plastic zakken zwerven door de wijk of worden veel te vroeg opgehangen.
Ik wil allereerst zeggen dat het op de meeste plekken hartstikke goed gaat. Maar we maken ons wel zorgen over de plekken waar het niet goed gaat. Al leidt het niet tot vervuiling in de straten.

Ik denk niet dat iedereen het daar mee eens is, zeker niet als het hard waait. Maar goed, het blijft ieder keer fout gaan?
Ik snap er niks van. Je komt echt van alles tegen in die zakken. Waarom? We zamelen het apart in: niet om inwoners te plagen, maar om de afvalstromen beter te kunnen verwerken. We blijven daar, bijvoorbeeld via buurtadviseurs aandacht voor vragen, maar het helemaal uitbannen is onmogelijk. Dat is hetzelfde als met te hard rijden. Er blijft altijd een klein percentage dat de regels compleet negeert.

En het uitdelen van boetes?
Dat is heel lastig en juridisch een moeilijk verhaal. Het is niet eenvoudig om te bewijzen van wie een PMD-zak is.

De Raad van State vernietigde eind vorig jaar het plan voor aan­pas­sing N279 tus­sen Ve­ghel en As­ten. Vijf jaar werk de prullenbak in. Moet je nu helemaal opnieuw beginnen? 
Nee, dat is niet helemaal waar. Door de uitspraak van de Raad van State ligt wel alles stil. De provincie is gevraagd een aantal dingen opnieuw te beoordelen, denk bijvoorbeeld aan verkeersintensiteit. Er volgen onderzoeken. Het wil dus niet zeggen dat alle plannen omtrent de N279 niet doorgaan. Het staat alleen wel on hold en dat is zeer teleurstellend.
De uitspraak van de Raad van State is helder. Er klopt iets niet aan de plannen.
Je praat over een weg waar we het al vijftien jaar over hebben. We waren tot een oplossing gekomen die voor de inwoners van Meierijstad, enkele uitzonderingen daargelaten, goed was. In algemene zin is het een goed plan. De grootste problemen liggen bij Helmond. Dus voor ons is het lastig, we kunnen niet het voortouw nemen.

Was u verrast door de uitspraak?
Verrast is niet helemaal het goede woord. Ik wist van de problematiek buiten Meierijstad, bij Helmond. Waar ik wel door ben verrast is dat de uitspraak zo rigoureus is.

Verandert deze situatie iets aan het standpunt van de gemeente?
Nee, wij staan nog altijd achter het inpassingsplan N279 Asten-Veghel. Maar we zitten in een soort vacuüm en dat is vooral tragisch voor het bedrijfsleven en de inwoners van Veghel-Zuid, Keldonk (die langs de weg wonen) en voor de inwoners van Zijtaart. Zij weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

Is dat niet frustrerend?
Ik ben er ruim vijf jaar geleden mee begonnen en eigenlijk staan we nu weer op nul. Het frustrerende is dat allerlei andere plannen, denk aan de ontsluiting van de Rembrandtlaan, de Taylorbrug en de verbindingsweg, stilliggen omdat ze aanhaken op het inpassingsplan van de N279. Ik kan Zijtaart bijvoorbeeld nog niet blij maken met een mooie verbindingsweg.

In het verlengde van de N279 hebben we de onduidelijkheid over de snelfietsroute en het al dan niet verplaatsen van de Gazellebrug. Een fietspad van meer dan tien miljoen euro waar onnodig iemands woning voor lijkt gesloopt en waar veel omwonenden op tegen zijn. Bent u blij dat u dit hoofdpijndossier over de schutting van de nieuwe wethouder kan gooien?
Ik gooi niks over de schutting. We hebben daar een aantal concrete plannen voor. Er moet alleen gekeken worden hoe we over het kanaal gaan. Daar ligt een uitdaging. 

Een hele dure uitdaging?
De provincie levert een flinke bijdrage (bijna zeven miljoen euro - red.), maar ze willen niet nog eens drie miljoen betalen voor het verplaatsen van de Gazellebrug. De provincie heeft ons gevraagd of we de oude brug niet kunnen gebruiken. Daar wordt naar gekeken. Op ‘t Ven gaan de voorbereidingen van de werkzaamheden voor de snelfietsroute gewoon door.

Meierijstad moet voor 2050 van het gas af. Is dat reëel?
Het kan zelfs naar voren komen, kijk maar naar hoe de wereld de laatste weken is veranderd. Het is een uitdaging, maar met de plannen die zijn ingezet zitten we op de goede weg.

Wie gaat het betalen?
Er wordt gesproken dat het voor ieder huishouden 30 tot 40 duizend euro kost, maar dat klopt niet. Er zitten grote verschillen tussen woningen van verschillende typen en bouwjaren.

Maar concrete oplossingen zijn er dus nog niet?
Klopt, die moeten nog verzonnen worden. Het is belangrijk dat men realiseert dat het geld kost, maar ook geld oplevert. Er komen oplossingen voor. We weten één ding zeker: we moeten van het gas af, want het raakt op. 

Welk cijfer geeft u uzelf als wethouder?
(Lachend): In ieder geval een voldoende. Het precieze cijfer dat mogen de inwoners van Meierijstad bepalen.

En nu wacht het zwarte gat of liggen er al nieuwe uitdagingen in het verschiet?
Ik heb alles bewust op afstand gehouden. Eerst ga ik mijn wethouderschap afronden en dan kijken we verder. Of ik nog terugkeer in de politiek? Geen idee. Het kan alle kanten op.

Maar moeten we denken aan het voorzitterschap van de POM of vrijwilliger bij het PieterBrueghelHuis?
Ik weet het echt nog niet. De komende tijd ga ik eerst meer tijd doorbrengen met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen..

Bron: © Kliknieuws 11 april 2022

logo zijtaart.nl