Grondwater zit bouwen in Zijtaart in de weg

Grondwater zit bouwen in Zijtaart in de weg

Sinds onze vorige update hebben diverse partijen aandacht besteed aan het hoge grondwaterstand probleem. Het grondwater wordt al bijna een jaar gepeild en er heeft opschoning van diverse sloten in de directe omgeving plaatsgevonden. Helaas is geconstateerd dat de grondwaterstand nog niet het gewenste niveau bereikt heeft. De gemeente heeft overleg gehad met de betrokken partijen. 

Het overleg met de verschillende partijen leidt tot de volgende stappen:

  1. De gemeente gaat de sloten ten noorden van het plangebied op korte termijn opschonen. Dan wordt gekeken naar de invloed hiervan op de grondwaterstand.
  2. Het Waterschap is bereid, na stap 1, de stand van twee stuwen in de directe omgeving te verlagen.
  3. De uitkomst van 1 en 2: de uiteindelijke grondwaterstand bepaalt hoeveel het terrein opgehoogd moet worden om te kunnen bouwen.
  4. Dit zal ongetwijfeld van invloed zijn op de inrichting (een goede aansluiting op Rudebroek) en het aantal eenheden dat er kan worden gerealiseerd omdat er ook voldoende waterberging op het terrein zal moeten komen om het regenwater op te vangen d.m.v. wadi’s (Water Afvoer Drainage en Infiltratie).

Dit betekent dat de eerdere planning niet gehaald gaat worden. Momenteel is het zelfs onbekend wanneer het een en ander wel mogelijk zal zijn.

We begrijpen dat deze update teleurstellend is voor alle betrokkenen. De grootte van het probleem was vooraf niet voorzien maar moet wel opgelost worden. Dit is nodig om te voorkomen dat Rudebroek, dat nu al kampt met waterproblemen bij hevige regenval, op langere termijn nog meer problemen gaat ondervinden. Maar ook om te zorgen dat er in de nieuwe wijk geen waterprobleem ontstaat.

Voor de komende periode houden wij samen met de dorpsraad maandelijks contact met de gemeente en betrokken partijen en volgen we de ontwikkelingen op de voet. Zodra de resultaten van stap 1 en 2 bekend zijn zullen wij jullie opnieuw informeren. 

Dorpsraad Zijtaart - Werkgroep Wonen 

logo zijtaart.nl