Groene cijfers voor gemeente Meierijstad, ondanks onzekerheid over toekomst

Groene cijfers voor gemeente Meierijstad, ondanks onzekerheid over toekomst

De gemeente Meierijstad heeft in 2023 ruim 10 miljoen euro 'over gehouden'. Dat heeft wethouder Jan Goijaarts bekend gemaakt bij de presentatie van de gemeentelijke jaarrekening. Ondanks het positieve resultaat, is er angst voor financiële onzekerheid vanaf 2025. De gemeente hield uiteindelijk 10,3 miljoen euro over ten opzichte van de begroting. Dit komt onder andere door extra geld vanuit het rijk waar geen rekening mee gehouden was, en een aantal gemeentelijke projecten dat nog niet (volledig) uitgevoerd kon worden. Van dit bedrag, gaat zo’n 8,5 miljoen euro naar de algemene risicoreserve, waardoor toekomstige tegenvallers beter opgevangen kunnen worden. Het overige surplus wordt opgenomen in de begroting van 2024.

Onzekerheid over de toekomst

Toch blijft de gemeente voorzichtig in zijn positiviteit. Dit komt doordat er op veel onderdelen nog onzekerheid is. Wethouder Goijaarts gaat hier verder op in: “Er is de afgelopen jaar gelukkig weer veel moois bereikt, met en voor de inwoners van Meierijstad. Het positieve resultaat van de jaarrekening moet echter wel in perspectief worden bekeken. Er is op veel onderdelen nog onzekerheid. Het gebrek aan compensatie voor taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes, brengt onzekerheid met zich mee. Zolang het kabinet niet met een passende oplossing komt voor de financiële problematiek, blijft die onzekerheid.”
 
Bron: © Gemeente Meierijstad en Omroep Meierij 16 mei 2024
logo zijtaart.nl