Groen licht woningbouw eerste fase Zijtaart-Zuid

Groen licht woningbouw eerste fase Zijtaart-Zuid

Aan de zuidzijde van de Pater Thijssenstraat in Zijtaart ligt een uitbreidingsgebied voor woningbouw. De gemeente Meierijstad heeft een stedenbouwkundig plan ontworpen voor deze locatie (Zijtaart Zuid). Het plan telt in totaal 66 woningen, met 22 sociale huurwoningen en 44 koopwoningen in verschillende prijscategorieën, waarvan ook enkele vrije kavels.

De westzijde van de locatie heeft al een directe woonbestemming. Voor de oostzijde is op 12 mei 2023 een wijzigingsplan ter inzage gelegd om woningbouw mogelijk te maken. Het nieuwe stedenbouwkundig plan bevat een verkaveling van het gebied. Daarbij is naar een optimale mix gezocht van woningtypen en prijscategorieën. Die sluit ook aan bij de woonvisie van de gemeente. Het aandeel sociale huurwoningen is 33%. Wethouder Jan van Burgsteden: “Er ligt een gedegen stedenbouwkundig plan waarbij ruimte is voor verschillende groepen woningzoekenden, ook voor de zelfbouwers. In het plan is veel ruimte ingebouwd voor het opvangen van water; onder andere door een wadi in de centrale groene zone en door verbreding van de omliggende sloten. Daarmee wordt het een klimaatbestendige wijk.”De verkaveling is gemaakt in overleg met de dorpsraad Zijtaart, de beoogde ontwikkelaar Hendriks Coppelmans Ontwikkeling en de beoogde corporatie Area Wonen.

Bouwen in fasen

Het plan bestaat uit 8 vrijstaande woningen, 18 twee-onder-een-kapwoningen en 40 rijwoningen (waarvan 22 sociale huur). Het plan wordt in 2 fasen in verkoop gebracht en ontwikkeld. Fase A zal als eerste ontwikkeld worden in een periode van 2-3 jaar. Aansluitend zal Fase B tot ontwikkeling worden gebracht. In Fase A gaat het om 15 sociale huurwoningen en 15 koopwoningen. Vrije kavels worden gefaseerd ingevuld op basis van de vraag (5 kavels voor het hele plan). Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een doorlopend traject (5 kavels hele plan). In Fase B gaat het over 7 sociale huurwoningen en 19 koopwoningen. In het plan is veel ruimte ingebouwd voor het opvangen van water; onder andere door een wadi in de centrale groene zone en door verbreding van de omliggende sloten. Daarmee wordt het een klimaatbestendige wijk.

De verkaveling is gemaakt in overleg met de dorpsraad Zijtaart (Werkgroep wonen), de beoogde ontwikkelaar Hendriks Coppelmans Ontwikkeling en de beoogde corporatie Area Wonen. Heb je interesse en wil je op de hoogte gehouden worden schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief en download hier het verkavelingsplan in PDF.

Bron: © Werkgroep Wonen Dorpsraad Zijtaart  30 mei 2023

logo zijtaart.nl