“Gonzende bijenkorf” in de Lambertuskerk Zijtaart

“Gonzende bijenkorf” in de Lambertuskerk Zijtaart

Boven verwachting groot was de belangstelling voor de tentoonstelling over “150 jaar Parochie Zijtaart” in de kerk. Golven van herkenning, verbazing over het zo nabije verleden, zoeken naar de juiste personen, gissen naar de namen. Maar ook: waardevolle aanvullingen, correcties hier en daar, maar vooral veel levendige verhalen n.a.v. de foto’s op groot formaat.

Opening

Met het doorknippen van het lint (netjes recht, klaar voor hergebruik, gesponsord door Inge naaimachines) kon wethouder Jan Burgsteden de symbolische handeling verrichten om de tentoonstelling geopend te verklaren. Vooraf gaf Helmut Henst, voorzitter van de dorpsraad, een kort overzicht van de reden en dankte de mensen die deze expositie gerealiseerd hadden: Martien van Asseldonk, Mari Brugmans, Fried van Otterdijk en Ton Rietbergen, met technische ondersteuning van Toon Verbruggen en Gertjan Schepers.

De wethouder onderstreepte het belang van activiteiten en gemeenschapszin in de huidige tijd.

Hij bracht nogmaals een hulde aan het grote aantal vrijwilligers in Zijtaart dat met zoveel inzet en kunde, de leefbaarheid en de ontwikkeling van het dorp stimuleert.

Ontmoeting

De 24 grote doeken met daarop ruim zo’n 200 foto’s uit archieven, persoonlijk bezit en aangedragen bronnen, werden vanaf “moment 0” met bijzonder grote aandacht bekeken, bestudeerd en van commentaar voorzien. Dat allemaal in de goede sfeer van elkaar ontmoeten en samen herinneringen ophalen. Het was een gezellig geroezemoes in de kerk, zo anders dan hoe velen de kerk als zodanig hadden ervaren. Vooral de oude – nu gesloten biechtstoelen-  leidden tot soms heftige uitingen van afkeer en slechte gewoontes. Men herinnerde zich erg goed de geslotenheid van leven, het ontwijken van de grote levensvragen en de macht van de kerk, en met name de soms al te ingrijpende eisen aan de gelovigen. Daarbij niet vergetend hoe de alomvattende rol van de kerk ook een grote saamhorigheid in de gemeenschap heeft teweeggebracht waardoor Zijtaart kon worden wat het nu is.  Hoofdzaak voor de bezoekers bleek evenwel de herkenning van de personen in  groepsfoto’s van families, verenigingen en zeker bij de foto’s van jeugd en schooltijd.

Ook de korte film over de opening van de nieuwe, geasfalteerde weg naar Mariahout kreeg veel belangstelling.

De “gidsen”

Belangrijk waren ook de “gidsen” die een aanspreekpunt en vraagbaak waren. Piet van Berkel, Thieu Dortmans, Bert van de Tillaart en Wim Vissers bleken bereid daarvoor de 2 volle middagen aanwezig te zijn. Niet alleen werd een en ander van de geschiedenis uitgelegd, (“Wat is nou eigenlijk de H. Kindsheid?)  ook werden zeer gedetailleerd foto’s besproken en werd ontbrekende informatie mondeling toegevoegd. Een wederzijds verrijkende ervaring.

2022 06 22 Fotoboek 150 jaar ZijtaartFotoboek

Een min of meer toevallig aanwezig boek, met daarin alle foto’s van de tentoonstelling, kreeg onverwacht enorme belangstelling. Het comité besloot daarop ter plaatse een inschrijvingsformulier erbij te leggen. 

Dit boek aanschaffen?

Belangstellenden kunnen zich – liefst digitaal – aanmelden om dit fotoboek aan te schaffen. Deze inschrijving verplicht tot niets: wij gaan onderzoeken wat de kosten zullen gaan worden bij een grotere oplage. Daarom zou het fijn zijn om spoedig – dus vóór 4 juli 2022 – kenbaar te maken geïnteresseerd te zijn in de aanschaf. Dat kan bij het Dorpshuis of per email onder vermelding van naam, adres en e-mailadres.

Oproep: Correcties en toevoegingen.

Voor deze uitgave en dank zij de reacties van onze bezoekers maken wij van de gelegenheid gebruik door nog enige correcties en aanvullingen aan te brengen. Heeft u nog iets opgemerkt voor verbetering? Wilt u dit – indien al niet gedaan – per e-mail doorgeven aan het Zijtaarts belang  De redactie zal dan zorgen voor het doorgeven van de nieuwe gegevens aan de makers. Hartelijk dank!

Het comité kan terugzien op een bijzonder goed geslaagd evenement. De doeken met de foto’s gaan hierna naar ons dorpshuis met de bedoeling er een wisseltentoonstelling van te maken.

Bron: © Het comité “ 150 jaar Parochie Zijtaart”.

logo zijtaart.nl