Gevaarlijke situatie Hoolstraat wordt onderzocht

Gevaarlijke situatie Hoolstraat wordt onderzocht

Zoals aangegeven tijdens de openbare vergadering op 27 oktober heeft de Dorpsraad afgelopen week gesproken met de gemeente Meierijstad over de verkeers-(on)veiligheid aan de Hoolstraat. Met name voor fietsers achten wij de situatie gevaarlijk door de toenemende drukte: de weg is smal en de bermen zijn ongelijk en slechts gedeeltelijk verhard. De oplossing die de toekomstige ontsluitingsweg zou moeten bieden, het verkeersluwer maken van de Hoolstraat, blijkt vooralsnog te lang op zich te zullen laten wachten. Een fietspad, zoals eerder geopperd door de raad, zou voor de gemeente niet tot de mogelijkheden behoren vanwege de hoge kosten in combinatie met de tijdelijkheid van de oplossing, namelijk tot de verbindingsweg gerealiseerd is. 

Meting verkeersdrukte Hoolstraat

Uitkomst van het gesprek met gemeente is dat ze begin volgend jaar metingen gaan verrichten over de verkeersdrukte. Ze gaan in overleg met ons als dorpsraad waar de meetpunten moeten komen. Verder hadden de 'bobbels' ter hoogte van familie Coppens al weg moeten zijn, dit is blijkbaar blijven liggen en er wordt nu opdracht gegeven om deze weg te halen. Verder zal er naar de verlichting gekeken worden maar er is geen garantie gegeven dat er hierin iets verandert of verbetert. Na de tellingen zullen we in een nieuw gesprek bespreken of er (meer) verkeersremmende, maar vooral veiligheid verhogende maatregelen nodig zijn. 

Dorpsraad Zijtaart

logo zijtaart.nl