Gemeentebeleid biedt mogelijkheden voor zonnepark cowboys

Gemeentebeleid biedt mogelijkheden voor zonnepark cowboys

Het is alweer een tijdje geleden dat de gemeente een eerste zonnepark initiatief in Zijtaart heeft behandeld, daarna is er tijdens beeldvormende avonden met  bewoners gesproken en is er beleid gemaakt voor de opwek duurzame energie. Nu is er in dat beleid altijd ruimte voor interpretatie en uiteraard zijn er dan handige ondernemers die die kans pakken en proactief inwoners van Zijtaart met een stuk grond benaderen met het aanbod om huuropbrengt te ontvangen en/of de grond te verkopen ten behoeve van het plaatsen van een zonnepark.  Ze speculeren hiermee op wat de gemeente aangeeft in haar beleid dat stukken grond in de buurt van of gelegen aan bedrijventerreinen of snelwegen voorkeur hebben. Ook in Zijtaart hebben we natuurlijk grondeigenaren die land bezitten dat aan deze voorwaarden voldoet.

We willen hierbij iedereen waarschuwen: overweeg uw keuze. Huuropbrengsten gaan vaak pas lopen als een zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd is en dat is voorlopig nog niet aan de orde aldus de gemeente Meierijstad in onderstaande uitleg.  Er dient altijd een omgevingsvergunning aangevraagd te worden en deze worden overwogen en beoordeeld aan de hand van het gestelde beleid. Weet daarnaast ook wat u teweeg brengt in het dorp als u een zonreflecterend park richting het dorp laat schijnen.

Opgave energietransitie

We hebben met z'n allen een grote opgave in de energietransitie, alleen zon op dak lijkt niet voldoende om de doelstellingen te behalen, maar de techniek gaat ook met rasse schreden vooruit: zonnepanelen krijgen steeds hogere opbrengst, toepassingen verbeteren en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. We kunnen als Zijtaart natuurlijk niet compleet buiten schot blijven bij leefomgeving aantastende maatregelen, maar we zijn er wel zelf bij. Ik wens u veel wijsheid bij het beoordelen van aanlokkelijk lijkende aanbiedingen van de zonnepark cowboys. Vergeet niet dat er uiteindelijk vaak maar één (bedrijf) echt rijker van wordt en als het te mooi lijkt om waar te zijn dan is dat vaak ook zo.

Standpunt van de gemeente

Navraag bij de gemeente leverde onderstaande uitleg van de gemeente Meierijstad op:
Heel Nederland heeft een flinke opgave als het gaat om de energietransitie. Ook in Meierijstad hebben we nog veel duurzame energie nodig. Eerst zetten we zo veel mogelijk in op energiebesparing, daarna op zon op dak maar dan nog hebben we zonneparken nodig om energieneutraal te worden, wat naast landelijk beleid ook de ambitie is van de gemeenteraad. Door deze transitie komen er steeds meer ontwikkelaars van zonneparken. Dat ontwikkelaars grondeigenaren in Meierijstad benaderen om hier mogelijk een zonnepark te ontwikkelen, daar kunnen we als gemeente niet zo veel aan doen. Wel doen we ons best om dit zo goed mogelijk te reguleren en hierover zo duidelijk mogelijk te communiceren richting onze inwoners en ontwikkelaars van zonneparken.

Eerste tranche zonneparken

Zoals jullie waarschijnlijk weten hebben we in 2020 een zogenaamde tranche opengesteld voor zonneparkinitiatieven. De gemeenteraad had hierin bepaald dat er 50 hectare beschikbaar gesteld werd voor zonneparkinitiatieven. Onder voorwaarden konden initiatiefnemers hierop inschrijven en hun initiatieven voor een zonnepark bij de gemeente indienen. 38 initiatiefnemers hadden zich gemeld bij de gemeente met een initiatief voor de realisatie van een zonneparkinitiatief. 8 initiatieven waren positief beoordeeld. 1 initiatief is als reserve aangewezen, omdat anders de 50 hectare overschreden zou worden. Alleen de positief beoordeelde initiatieven mochten hun plannen verder gaan uitwerken in samenspraak met de omgeving. Deze tranche is inmiddels gesloten. De uitkomst hiervan was dat 7 initiatiefnemers hun plannen verder konden uitwerken. 3 initiatieven zijn in het stadium van het principeverzoek afgevallen. 3 initiatieven zitten nu nog in het vergunningentraject en 1 initiatief heeft een vergunning gekregen. Dat gaat om het zonnepark aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode.

Nieuw beleid

Gedurende de eerste tranche kregen we te maken met netcongestie wat betekent dat het net vol zit en zonneparken geen netaansluiting konden krijgen. Bovendien willen we ruimte houden voor zon op dak initiatieven en niet, mocht er ruimte op het net vrij komen, deze aan zonneparken geven. Hierdoor heeft de gemeenteraad besloten om niet een tweede tranche open te stellen maar eerst het beleid te evalueren en verbeteren. In mei 2023 is het nieuwe beleid voor duurzame energie opwek in Meierijstad vastgesteld. Met het nieuwe beleid stellen we strengere eisen aan grondgebonden zonneparken. Een afwegingskader, met specifieke eisen voor zonneparken, maken we op maat per tranche.

Planning nieuwe tranche

Op de planning staat om in 2024 een nieuwe tranche open te stellen, waarbij we 33 hectare beschikbaar stellen. Dit zal rond de zomer van 2024 gaan plaatsvinden. We werken nu aan het afwegingskader voor deze tranche. Een van de eisen die hier sowieso in komt te staan is dat we ons met deze tranche richten op onafhankelijkheid van het net. Initiatiefnemers moeten dus aantonen dat zij onafhankelijk van het netwerk hun opgewekte energie kwijt kunnen.

Communicatie

Het nieuw vastgestelde beleid hebben we via de gemeentelijke kanalen gecommuniceerd. Wanneer het afwegingskader vastgesteld wordt communiceren we hier opnieuw over. Dit afwegingskader zullen we ook onder de aandacht brengen en delen met belanghebbenden waaronder de dorpsraden. Wanneer de tranche 2024 opengesteld wordt dan communiceren we dit vooraf ook via de gemeentelijke kanalen en aan belanghebbenden. We zullen hierin de eisen en het proces toelichten.

Bron: © Redactie Zijtaart.nl 24 oktober 2023

logo zijtaart.nl