Gemeente ziet nieuwe fietsbrug over Zuid-Willemsvaart als serieuze optie

Gemeente ziet nieuwe fietsbrug over Zuid-Willemsvaart als serieuze optie

In Zijtaart willen ze heel graag een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. De nieuwe fietsbrug moet vlak bij de verbreding van de Zuid-Willemsvaart komen. De brug over het kanaal is al jaren een stokpaardje van de dorpsraad. Tot op heden is er echter nog niks van terecht gekomen. “Het moet een veilige, snelle en milieuvriendelijke verbinding worden tussen Zijtaart en de dorpen aan de andere kant van de Zuid-Willemsvaart”, aldus de Zijtaartse dorpsraad.

Stadskrant Veghel stelde de gemeente Meierijstad vijf vragen over een nieuwe fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Zijtaart.

1. Een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Zijtaart. Is dat voor de gemeente een serieuze optie?
Ja. In de Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad (vastgesteld door de gemeenteraad Meierijstad op 27 januari 2022) is een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Zijtaart en Veghel opgenomen als ontbrekende schakel in het fietsnetwerk. 

2. Wat zijn de voordelen die zo’n brug oplevert?
Voordelen zijn:
- Meer mensen op de fiets. Uit onderzoek blijkt dat (er zeer veel korte afstandsverplaatsingen zijn en) veel korte afstandsverplaatsingen met de auto plaats vinden. Dat geldt ook voor autoverplaatsingen op de Max. Taylorbrug. Veel autoverplaatsingen op deze brug zijn korter dan 5 of 7,5 kilometer.
- Meer mensen op de fiets betekent een betere bereikbaarheid en andere voordelen van fietsgebruik zoals fietsen is goed voor de gezondheid, het klimaat enz.
- Een fietsbrug tussen Zijtaart en Veghel is een veilige oplossing

3. Wat zouden redenen zijn om géén brug te plaatsen?
Een reden kan zijn de kosten. Nadere verkenning is nodig om na te gaan wat verder speelt of andere belemmeringen kunnen zijn.

4. Een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. Wat gaat dat ongeveer kosten? 
Dit is nog niet bekend. Nader onderzoek is nodig om dit goed te bepalen.

5. Kan de gemeente zelf beslissen over de aanleg van een fietsbrug of zijn jullie daarvan afhankelijk van de provincie?
Een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart en N279 heeft samenhang met het project N279 Veghel-Asten. Immers het voorkeursalternatief van de N279 en het ontwerp van de N279 is medebepalend voor het ontwerp van de brug. Verder geldt dat in een ruimtelijke procedure moet worden geregeld dat een fietsbrug over N279 mogelijk is. Ook zal met Rijkswaterstaat afstemming plaats moeten vinden vanwege de brug over de Zuid-Willemsvaart. Hoe het proces er uitziet zal nader moeten worden verkend. Dit is ook afhankelijk van positie van de fietsbrug in het project N279 Veghel-Asten. Momenteel zijn er nog geen concrete plannen voor een fietsbrug op deze locatie binnen het project N279. Zoals aangegeven is er op basis van de verkeersanalyse uitgevoerd door de Provincie in Veghel sprake van veel autobewegingen op korte afstand (5 tot 7 km). Om mensen te stimuleren meer te fietsen zou een verbeterde fietsverbinding tussen Veghel en bijvoorbeeld het industrieterrein en Zijtaart een optie kunnen zijn. De potentie en meerwaarde van eventuele fietsmaatregelen dienen nog wel onderzocht te worden.

Bron: © Stadskrant Veghel 20 maart 2024

logo zijtaart.nl