Gemeente wil stallen slopen. Dorpsraad zet in op meer natuur, groen en recreatie

Gemeente wil stallen slopen. Dorpsraad zet in op meer natuur, groen en recreatie

De agrarische bedrijven in Meierijstad ontwikkelen zich in verschillende richtingen. Er zijn bedrijven die stoppen en er zijn bedrijven die groeien of nieuw starten. Of die zoeken naar een nieuwe invulling in de bestaande gebouwen. Om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in het buitengebied te behouden of te verbeteren, start de gemeente een proef met initiatiefnemers en bewoners. Samen gaan zij aan de slag om een extra kwaliteitsimpuls te geven aan het veranderende gebied. Zodat een aantrekkelijk, veilig en toekomstbestendig buitengebied ontstaat voor iedereen.

Geschikte proefgebieden

In eerste instantie worden hiervoor ondernemers en bewoners benaderd aan ’t Laar, een gebied omsloten door de A50 en de kern van Sint-Oedenrode en het gebied rondom de Ollandseweg tussen Sint-Oedenrode en Olland. De ondernemers en bewoners in deze gebieden ontvangen een brief met de oproep om hun plannen en ideeën te delen. Ook zijn er binnenkort bijeenkomsten in deze twee gebieden waar mensen hun plannen en ideeën kunnen delen met elkaar. Voor deze gebieden is gekozen vanwege het relatief grote aandeel stallen in combinatie met een grote hoeveelheid al lopende initiatieven van grondeigenaren in deze gebieden. Bij positieve resultaten, wordt deze werkwijze om te
komen tot de gewenste kwaliteitsimpuls van het landelijk gebied, verder uitgerold over heel Meierijstad en gedeeld met andere gemeenten.

Wethouder Jan Goijaarts: “We willen samen met de ondernemers en bewoners in het gebied bekijken hoe we het landelijk gebied kunnen verbeteren en de beleefbaarheid van bijvoorbeeld water, groen, natuur, wandel- en fietspaden en cultuurhistorie kunnen vergroten. Door de goede functies op de goede plek te krijgen, ontstaat een veilig en toekomstbestendig buitengebied met een goede balans in landbouw, natuur, toerisme, bedrijvigheid, recreatie en wonen.”

Buitengebied met kwaliteit

De proefperiode loopt van 2021 t/m 2024. Het streven is om in die tijd minimaal 25.000 m2 agrarische stallen een andere functie te geven of te slopen. Daarmee ontstaat ruimte voor onder andere natuur, groen, water, extra woningen, zorg en/of recreatie. Deze aanpak moet er ook voor zorgen dat de maatschappelijke weerbaarheid in het agrarisch buitengebied vergroot wordt en criminaliteit geen kans meer krijgt.
 

Onderdeel Regio Deal Noordoost Brabant

Deze proefaanpak is een onderdeel van en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het project Regiodeal Noordoost Brabant en het project ‘Stallen-aanpak - Vitalisering buitengebied’, ondertekend door diverse gemeenten in Noordoost-Brabant. Gemeente Meierijstad is trekker van dit laatst genoemde regionale project en voert dit samen met Sint-Anthonis uit. Het college heeft de gemeenteraad akkoord gevraagd voor het benodigde budget voor de twee proeflocaties voor het project ‘Stallenaanpak’. Op 16 december 2021 neemt de raad hierover een besluit.
 

Dorpsraad Zijtaart in gesprek met gemeente

Wij zijn als Dorpsraad natuurlijk continue bezig met de leefbaarheid van Zijtaart. Het slopen of herbestemmen van stallen biedt een unieke kans om vooral in te zetten op meer natuur, meer groen, meer water, meer recreatie mogelijkheden.  Wilt u meedenken, meepraten sluit dan vooral aan bij een van de maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad zodat we uw waardevolle ideeën en aandachtspunten mee kunnen nemen naar de gemeente.

 

Bron: website Gemeente Meierijstad 22 november 2021

logo zijtaart.nl