Gemeente Meierijstad voert zelfbewoningsplicht in

Gemeente Meierijstad voert zelfbewoningsplicht in

De druk in de woningbouwmarkt neemt toe en betaalbare woningen zijn steeds moeilijker bereikbaar. Speculanten verhinderen dat de betreffende woningen rechtstreeks bij particuliere kopers terechtkomen óf voor een hogere prijs worden doorverkocht. De gemeenteraad heeft in juni 2021 een motie zelfbewoningsplicht ingediend, die door het college is overgenomen. Het college van de gemeente Meierijstad voert nu de zelfbewoningsplicht in om speculanten op de woningbouwmarkt te weren. Particulieren, zoals starters en middeninkomens krijgen met de zelfbewoningsplicht betere kans van slagen op de koopwoningbouwmarkt.

Toepassing

De zelfbewoningsplicht is van toepassing op nieuwbouwwoningen in het betaalbare koopsegment. Deze zelfbewoningsplicht betekent dat kopers tenminste drie jaar zelf in de woning dienen te wonen voor ze de woning kunnen verkopen of verhuren. Slechts bij zwaarwegende omstandigheden is ontheffing hierop mogelijk. In de verschillende overeenkomsten met projectontwikkelaars wordt de zelfbewoningsplicht opgenomen. Gedurende tien jaar werkt de zelfbewoningsplicht door met een kettingbeding aan de opvolgende eigenaars van de betreffende woning.

Boete

Er geldt een boete van € 100.000,= bij overtreding van de zelfbewoningsplicht. Dit betekent waarschijnlijk voor beleggers dat de betreffende woning niet interessant is als beleggingsobject. Wethouder Rik Compagne: “Ik ben blij dat we deze zelfbewoningsplicht als wens van de gemeenteraad en na uitgebreid onderzoek kunnen invoeren. Het is belangrijk dat de woningen terecht komen bij de juiste doelgroep.”

Bron: © website gemeente Meierijstad  22 februari 2022

logo zijtaart.nl