Gemeente Meierijstad investeert in maatregelen om fietsgebruik te stimuleren

Gemeente Meierijstad investeert in maatregelen om fietsgebruik te stimuleren

Als onderdeel van een innovatieve regionale aanpak om de verkeersdrukte te verminderen en de leefbaarheid in de regio te verbeteren, gaan de gemeenten in Noordoost-Brabant (RNOB) actief aan de slag met fietsstimulering. Niet alleen Meierijstad gaat hiermee starten. Vanuit regionale samenwerking nemen ook omliggende gemeenten deel aan het project.

Rol voor werkgevers

Voor de samenwerking zijn praktische en concrete acties voor werkgevers ontwikkeld. Zo kunnen zij vooroplopen in de overgang naar duurzamere mobiliteit. In de acties is vooral gekeken hoe werkgevers fietsen onder werknemers kunnen aanmoedigen. Op die manier helpen bedrijven mee om verkeersdrukte te verminderen en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Dit initiatief ondersteunt de bredere duurzaamheidsdoelen van de gemeente en de regio. Wethouder Jan van Burgsteden: “Duurzame bereikbaarheid vraagt om anders en minder vaak reizen; dat is dé manier om vertraging te voorkomen. Zoals reizen buiten de spitstijden, vaker ‘n dagje thuis werken én reizen per fiets. Kortom gedragsverandering. In Meierijstad zetten Platform Ondernemend Meierijstad (POM) en gemeente via een werkgeversaanpak méérjarig in op fietsstimulering; want 50% van de werknemers in Meierijstad die binnen 10 km van het werk woont, reist nu nog per auto. Daar is dus de meeste winst te behalen. Dit regionale project sluit dus goed aan bij onze lokale aanpak.”

Meer medewerkers op de fiets

Een voorbeeld in het fietsstimuleringsproject is een gratis e-bike probeeractie. Bedrijven krijgen acht weken lang drie e-bikes te leen. Deze elektrische fietsen worden ter beschikking gesteld aan werknemers, zodat zij het ‘fietsforensen’ kunnen uitproberen. Een bijbehorend communicatiepakket ontzorgt de werkgever en enthousiasmeert werknemers om de woon-werkrit op een andere manier te ervaren. Werkgevers in Meierijstad worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit belangrijke initiatief. Zij kunnen zich melden via . RNOB heeft Ons Brabant Fietst opdracht gegeven om uitvoering te geven aan dit project. Deze maatschappelijke organisatie is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Ze heeft als doel gedragsverandering te bewerkstelligen onder de inwoners zodat zij vaker de fiets pakken; en dan vooral naar het werk. Op de website zijn meerdere acties voor werkgevers te vinden.

Bron: © Gemeente Meierijstad 2 april 2024

logo zijtaart.nl