Gemeente Meierijstad in lastig parket door adviesbureau windparken

Gemeente Meierijstad in lastig parket door adviesbureau windparken

Het gaat nog jaren duren voordat windparken verrijzen in Meierijstad. Als deze windturbines er al ooit komen. De politiek ziet veel haken en ogen in de komst ervan. Ook bestaat veel weerstand tegen het onderzoek naar de komst van windparken. Meierijstad nam het adviesbureau Pondera uit Arnhem in de arm om nader onderzoek te doen naar de komst van windparken. Dit bureau staat momenteel sterk ter discussie vanwege mogelijke belangenverstrengeling.  Pondera moest zich terugtrekken uit een windmolenproject in Barendrecht, omdat het werd verweten twee petten op te hebben. Het bedrijf was al adviseur van Barendrecht, maar bleek ook gelinkt aan de latere winnaar van de aanbesteding voor de bouw van drie windmolens. 

Fractieleider Laurens van Voorst van Hart nam als eerste stelling tegen Pondera. ,,Wij willen niet graag dat een bureau ons adviseert over wel of geen windturbines in Meierijstad, terwijl dat bureau zelf dolgraag windturbines ziet komen. Kunt u ons beloven dat het onderzoek wordt gedaan door een bureau dat zelf geen belang heeft bij het plaatsen van windturbines?”, wilde hij van het college weten. 

Duurzaamheidswethouder Harry van Rooijen (VVD) antwoordde dat het college ‘in deze fase’ geen afscheid neemt van Pondera als adviseur. ,,De belangenverstrengeling is niet bewezen. En het bureau geeft zelf aan dat ze de zaak neutraal kunnen bekijken.” 

Ook de VVD, de PvdA en Gemeentebelang hebben sterke twijfels over Pondera. ,,Kunnen we nog van dit adviesbureau af?”, wilde Sikko Oegema (PvdA) graag weten. Dat blijkt vooralsnog niet het geval dus. 

Meerderheid voor onderzoek 

Het onderzoek naar de komst van windturbines neemt nog lang in beslag, zo werd maandagavond duidelijk in een commissievergadering. Hierin bleek ook dat de weerstand tegen windmolens alsmaar groeit. Toch lijkt verder onderzoek naar locaties voor windparken wel op een meerderheid te kunnen rekenen. 

Het college van B en W kondigde in 2019 al de komst aan van ruim 900 hectare aan zonnevelden en 35 windmolens. Deze duurzame ‘energiecentrales’ moeten een belangrijke bijdrage geven aan het CO2-neutraal maken van de gemeente in 2050. 

Vier locaties in beeld 

In Meierijstad zijn vier gebieden in beeld waar mógelijk windmolens kunnen komen: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooische heide / Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg en de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg. 

Volgens B en W zijn dit de enige gebieden waar mogelijk windmolens kunnen komen. ,,Als blijkt dat we nog verder moeten zoeken straks, komen we terug bij de gemeenteraad”, gaf wethouder Van Rooijen aan. 

Meerdere actiegroepen werden de afgelopen jaren in het leven geroepen die zich richten tegen de komst van windmolens in hun omgeving. Het gaat om de groepen LijnRecht uit Keldonk, Bescherm de Rooise heide uit Schijndel en Sint-Oedenrode en de stichting Handen af van Wijboschbroek uit Wijbosch.

Bron: © Brabants Dagblad 18 januari 2022

logo zijtaart.nl