Gemeente Meierijstad geeft groen licht voor vier windmolens pal langs de A50

Gemeente Meierijstad geeft groen licht voor vier windmolens pal langs de A50

De gemeente Meierijstad heeft de locaties bekend gemaakt waar de vier windmolens moeten komen die het Veghelse bedrijfsleven gaat plaatsen. Ze komen direct langs de A50 te liggen aan weerszijden van de Zuid-Willemsvaart. 

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad heeft op 28 mei ingestemd met een verzoek van Friesland Campina, Mars Nederland, Vanderlande en Kuehne + Nagel om vier windmolens te plaatsen. Hiervoor hebben zij Renewable Energy Factory (REF) in de arm genomen, een bedrijf dat op dit moment ook in de polders bij Oss windturbines wil plaatsen.

Het college heeft op basis van de aanmeldingsnotitie geconcludeerd dat een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) niet noodzakelijk is. De gemeenteraad beslist op 27 juni over de windturbines.

Vier locaties

Volgens de gemeente Meierijstad zijn er vier geschikte locaties voor de plaatsing van windturbines. ‘Alle locaties bevinden zich in een lijnopstelling direct ten oosten van de A50 aan de rand van de bedrijventerreinen De Amert en De Dubbelen. Voor deze vier locaties gaat nu de procedure voor een omgevingsvergunning lopen’, stelt de gemeente in een persbericht. De uitgevoerde onderzoeken naar slagschaduw, geluid, veiligheid en flora en fauna tonen volgens de gemeente aan dat er geen grote negatieve effecten te verwachten zijn. ‘Daarom vindt het college een milieueffectrapportage niet nodig’. 

De verwachting is dat de aanvraag omgevingsvergunning in juli ter inzage gelegd kan worden. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 27 juni organiseren de vier bedrijven en REF  een tweede informatieavond over de windmolens, voor inwoners die willen weten wat de consequenties zijn, of ze financieel kunnen deelnemen of andere vragen hebben. Deze is op dinsdag 18 juni tussen 19.30 en 21.00 uur op het gemeentehuis in Veghel.

Intentieverklaring 

De voormalige gemeente Veghel tekende in 2015 al een intentieverklaring met de vier betrokken bedrijven voor het windpark. ,,De energieopbrengst van één grote windturbine staat gelijk aan de opbrengst van zo’n 8 hectare zonnepanelen (11 á 16 voetbalvelden) en levert elektriciteit voor maar liefst zo’n 2500 huishoudens. Met het initiatief van deze vier bedrijven kan in Meierijstad dus een belangrijke stap gezet worden richting energieneutraal in 2050”, stelt wethouder Harry van Rooijen.

Bron: Brabants Dagbld 4 juni 2019

logo zijtaart.nl