Gemeente en partners willen weer in gesprek met provincie over aanpak N279

Gemeente en partners willen weer in gesprek met provincie over aanpak N279

De gemeente Meierijstad en enkele partners willen weer in gesprek met de provincie over de mogelijkheden voor het opnieuw opstarten van de aanpak van de verkeersproblematiek op de N279 tussen Veghel en Asten. In december vorig jaar werd het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) N279 voor het traject Veghel-Asten van de provincie door de Raad van State vernietigd omdat het in strijd was met de eisen van een goede ruimtelijke ordening en de rechtszekerheid. 

Het college van de gemeente Meierijstad was eerder dit jaar in gesprek gegaan met het waterschap Aa en Maas en de colleges van de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Deurne. Samen schrijven zijn in een conceptbrief aan de gedeputeerde voor Mobiliteit, Suzanne Otters, dat zij graag weer in gesprek gaan over de aanpak van de verkeersproblematiek. “Het belang van een snelle en structurele aanpak van de herinrichting van de N279 - de robuuste rand aan de oostzijde van Brainport - is voor onze regio buitengewoon groot. De recente ontwikkelingen rond het PIP N279 Veghel-Asten worden door ons dan ook betreurd. Wij willen alles in het werk stellen om een hernieuwd planproces voor de herinrichting van de N279 wél succesvol te laten zijn, zodat de herinrichting eindelijk kan worden uitgevoerd.”

Bron: © Stadskrant Veghel 15 april 2022

logo zijtaart.nl