Gemeente brengt beschermde diersoorten in kaart voor woningbouw

Gemeente brengt beschermde diersoorten in kaart voor woningbouw

De gemeente Meierijstad start met een natuuronderzoek naar beschermde diersoorten. Zo wil de gemeente in kaart krijgen waar bepaalde beschermde diersoorten zich precies bevinden. Daarbij kun je denken aan vleermuizen, dassen, gierzwaluwen en huismussen. Het duurt minimaal twee jaar om de soorten in kaart te brengen. 

De Wet Natuurbescherming (Wnb) houdt in dat iedereen zich houdt aan de regels om Nederlandse dieren te beschermen en zo de biodiversiteit te versterken. Volgens de Wnb moet er voordat er bijvoorbeeld een spouwmuur of dak wordt geïsoleerd een onderzoek worden uitgevoerd of er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Het leven van bijvoorbeeld vleermuizen kan ernstig en vrij makkelijk worden verstoord door isolatie. De meest voorkomende soort vleermuis in Nederland is de dwergvleermuis, die is moeilijk te traceren via camera’s omdat het zoogdier slechts een spanwijdte heeft van ongeveer vijftien centimeter.
 

Dure onderzoeken

Als een beschermde diersoort wordt aangetroffen zullen er passende maatregelen worden genomen om het dier te beschermen. De particuliere inwoner moet dan een ontheffing aanvragen bij de provincie. Zo’n onderzoek is geen goedkoop grapje, het kost naast veel tijd ook duizenden euro’s. Het onderzoek van de gemeente moet die hoge onderzoekskosten voorkomen en ervoor zorgen dat de verduurzaming van woningen in Meierijstad niet wordt vertraagd.
 

'Biodiversiteit onder grote druk'

Wethouder van Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur, Jan van Burgsteden reageert in een statement. “De verscheidenheid van beschermde dieren zoals de vleermuizen en gierzwaluwen staat onder grote druk. En ja, dat staat op gespannen voet met andere opgaves die we in Nederland hebben en belangrijk vinden. Daar moeten we met elkaar een weg in vinden.”
Zijn collega-wethouder van onder meer de Energietransitie en Duurzaamheid, Menno Roozendaal, haalt een voorbeeld aan van een recentelijke uitspraak van de rechter in augustus tegen een isolatiebedrijf uit Best. Roozendaal: “In de uitspraak staat dat de uitvoerende partij en diens opdrachtgever onderzoek moeten doen. Dat heeft verregaande gevolgen in het hele land. Ook in Meierijstad ontvangen we telefoontjes van huiseigenaren die niet weten wat ze nu wel of niet moeten doen.”
 

'Geen risico'

Volgens Roozendaal merken aannemers dat opdrachten afgezegd worden. Dat komt het overgaan op duurzame energie niet ten goede. “En dat terwijl we verduurzaming aan alle kanten stimuleren om het energieverbruik en de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Ik kan me heel goed voorstellen dat onze inwoners het niet goed meer begrijpen en geen risico willen lopen.” De gemeente verwacht in december het eerste gebied waar het onderzoek plaatsvindt bekend te maken. Daar worden later andere gebieden aan toegevoegd.
 
Bron: © Omroep Meierij 4 oktober 2023
logo zijtaart.nl