Ga stemmen en kies voor Zijtaart

Ga stemmen en kies voor Zijtaart

Het is u vast opgevallen: de gemeenteraadsverkiezingen! Waarschijnlijk gaat u woensdag naar het Dorpshuis om uw stem uit te brengen of wellicht twijfelt u nog en denkt : 'wat maakt het allemaal uit die politiek?' 

Nou, juist met de spannende onderwerpen die rondom ons mooie dorp (gaan) spelen is het heel belangrijk om uw stem te laten horen. Gemeente politiek is heel belangrijk, ze maken beslissingen die ons allemaal raken. Denk aan onderstaande onderwerpen bij uw overweging: 

  • Woningbouw: plan 'Zijtaart-zuid' loopt nu al vele jaren en nu is er weer een grondwater verrassing - kunnen de zittende partijen de "bouwen, bouwen, bouwen" belofte wel aan?
  • Deelauto: Gedeeld vervoer in Zijtaart is bijna voor elkaar, maar hoe kijken de partijen naar de toekomst, kunnen we er lang gebruik van maken of zelfs uitbreiden? 
  • Provinciale weg N279: En dan vooral de bijbehorende verbindingsweg door Zijtaart. Welke partij durft nou eens niet de 'Zijtaart kaart' te trekken en kiest voor een goede oplossing?
  • Zonneparken: Beloften genoeg, maar we moeten wel de klimaatdoelstelling halen. Welke partij kijkt naar zon op al die bedrijfsdaken en durft daar voor te gaan staan?
  • Windmolens: Vier windmolens gaan er al komen (langs de A50), staat straks heel onze horizon vol? 
  • Industrie: Het Foodpark wordt maar groter en groter. Wat krijgen we daar in Zijtaart voor terug? Meer natuurontwikkeling? Meer groen? Voorlopig vooral meer vrachtauto's en fijnstof.

Kijk naar de verkiezingsprogramma's, vergelijk en kies verstandig:

kies voor jezelf en kies voor Zijtaart! 

 

Neem dit laatste moment om je nog even te verdiepen in de politieke partijen en vooral de standpunten die zij innemen ten aanzien van de voor Zijtaart zo belangrijke thema's. Denk daarbij naast bovenstaande onderwerpen ook aan de leefbaarheid bijvoorbeeld ruimte voor natuurontwikkeling (meer bos, wandelpaden, groenstroken of misschien wel een zwemmeer), een betere fietsverbinding naar Veghel, sluipverkeer, voorzieningen, etc. etc. Ook de stemwijzer is met 30 stellingen een goede raadgever.

Hieronder ziet u de politieke partijen in Meierijstad met de lijsttrekkers, klik op de partij voor het verkiezingsrogramma en de standpunten.
Lijst 1: HIER - Rik Compagne
Lijst 2: CDA - Jan Goijaarts
Lijst 3: VVD - Jan van Burgsteden
Lijst 4: SP - Ruud Merks
Lijst 5: Hart - Laurens van Voorst
Lijst 6: PvdA/GroenLinks - Menno Roozendaal
Lijst 7: D66 - Gertjan Hobert
Lijst 8: Gemeentebelang Meierijstad - Peter Verkuijlen
Lijst 9: Lokaal Meierijstad - Karel van Lieshout
Lijst 10: FvD - Jozef Minkels

Een korte analyse op de partijprogramma's laat zien dat Zijtaart in 5 partijprogramma's voorkomt: Hier, Hart, PvdA/Groenlinks, Gemeentebelang Meierijstad en Lokaal Meierijstad hebben oog voor de zeer lokale Zijtaartse problematiek en nemen hier ook duidelijke standpunten over in. Het CDA heeft haar Zijtaartse standpunten in het Zijtaarts Belang gezet en partijen als VVD, SP en D66 noemen niet specifiek Zijtaart, maar houden zich in meer algemene bewoordingen wel bezig met de actuele thema's. FvD heeft geen gemeentespecifieke website of -programma.  Bij diverse partijen zijn Zijtaartse inwoners zeer betrokken, zij zullen dus zeker altijd het belang van de leefbaarheid van Zijtaart meenemen in de overwegingen.

Kijkend naar de roerige tijden waar we in zitten, de belangrijke onderwerpen die Zijtaart raken, de leefbaarheid van ons dorp is het erg belangrijk om vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen die onze belangen behartigen, die duidelijke standpunten innemen en uitdragen.

Wat u ook kiest, ga stemmen en laat uw stem niet verloren gaan!

Bron: © Redactie Zijtaart.nl  15 maart 2022

logo zijtaart.nl