FrieslandCampina breidt productiecapaciteit uit en daarmee ook de ammoniakuitstoot

FrieslandCampina breidt productiecapaciteit uit en daarmee ook de ammoniakuitstoot

Om te voldoen aan de groeiende behoefte aan essentiële medische voeding is FrieslandCampina van plan de productie van caseïnaten op zijn productielocatie Veghel uit te breiden. Additionele ammoniakuitstoot die hierbij vrij komt wordt gecompenseerd door beschikbare emissierechten van veehouderijen in de regio te kopen. Los daarvan werkt FrieslandCampina aan verlaging van de uitstoot op zijn Nederlandse productielocaties. Zo investeert FrieslandCampina bijvoorbeeld in een nieuwe stoomvoorziening voor de productielocatie Leeuwarden die significant minder broeikasgassen en stikstof gaat uitstoten.

De caseïnaten die in Veghel worden geproduceerd hebben volgens FrieslandCampina unieke kenmerken en kwaliteiten voor medische voeding’. Aangezien het momenteel onmogelijk is om een caseïnaat-product met dezelfde kenmerken en kwaliteiten zonder ammoniakemissies te produceren zal FrieslandCampina ongeveer 11 ton ammoniak uitstootrechten verwerven. Om dit te realiseren wordt er 27 ton aan beschikbare stikstofrechten van veehouders in de regio gekocht. “Met de extra aangekochte emissierechten blijven we binnen de huidige vergunningsgrenzen. In de tussentijd blijft FrieslandCampina hard werken aan een duurzame oplossing om de ammoniakuitstoot in Veghel structureel te verlagen”, meldt het zuivelbedrijf. 

Leeuwarden
Als onderdeel van het klimaatplan en het verminderen van de broeikasgasuitstoot in productie en transport met 63 procent in 2030 ten opzichte van 2015, investeert FrieslandCampina in een nieuwe stoomvoorziening voor zijn productielocatie in Leeuwarden. De huidige stoomvoorziening is aan vervanging toe en met een nieuwe, moderne installatie kan de uitstoot van broeikasgassen met 31 kTon (zo’n 55 procent) worden verlaagd. Daarnaast kan met de nieuwe stoomvoorziening de jaarlijkse stikstofuitstoot met 18 ton (zo’n 53 procent) gereduceerd worden. Naar verwachting is de nieuwe stoomvoorziening in 2024 volledig operationeel.

Bron: © Stadskrant Veghel 5 oktober 2022

logo zijtaart.nl