Extra subsidie voor sporten en bewegen in Meierijstad in 2022

Extra subsidie voor sporten en bewegen in Meierijstad in 2022

Corona zorgde ervoor dat veel inwoners van Meierijstad minder zijn gaan sporten en bewegen of zelfs stopten met sporten. Meierijstad kreeg daarom extra geld vanuit het Rijk om inwoners (terug) aan het bewegen te krijgen. De gemeente gebruikt dit om de ambities en afspraken uit het Sportnota een impuls te geven én een deel ervan in te zetten om initiatieven op het terrein van gezonde leefstijl te ondersteunen. Inwoners en organisaties, die een idee hebben om sporten en bewegen te bevorderen, kunnen tot 1 oktober 2022 subsidie aanvragen.

Wethouder sport Johan van Gerwen: “Meierijstad streeft er actief naar om iedereen zoveel mogelijk in beweging en lekker in zijn of haar vel te krijgen en te houden. Er gebeurt al enorm veel op het gebied van sporten en bewegen in Meierijstad. De initiatieven die met deze rijkssubsidie tot stand komen, kunnen ervoor zorgen dat Meierijstad nog meer sportief in beweging komt!”

Initiatieven om inwoners opnieuw aan het sporten en bewegen te krijgen

Om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie, moeten de initiatieven aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het initiatief/de activiteit

 • bevat een thema voor het bevorderen van een gezonde leefstijl (denk aan voeding, ontspanning, mentale welzijn etc.)
 • is een sport- en/of beweegactiviteit
 • wordt georganiseerd door inwoners/organisaties gevestigd in Meierijstad
 • is zonder winstoogmerk
 • wordt uiterlijk op 1 oktober 2022 ingediend
 • vindt vóór 31 december 2022 plaats
 • draagt in de communicatie- en marketinguitingen de naam Meierijstad uit
 • de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-. per initiatief
 • van de € 5.000,- mag maximaal 25% aan materialen worden besteed
 • de aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage met een kort inhoudelijk verslag met beeldmateriaal na afloop van het project
 • wanneer blijkt dat het initiatief niet kan worden gerealiseerd, moet de bijdrage terug gestort worden
 • er is sprake van een subsidieplafond wat kan betekenen dat niet alle aanvragen goedgekeurd kunnen worden

Aanmelden tot 1 oktober 2022

Initiatieven aanmelden kan tot 1 oktober 20222 via het aanvraagformulier op www.meierijstad.nl/subsidies. Binnen vier weken krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor een bedrag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annick Hacking via .

Bron: © Gemeente Meierijstad

logo zijtaart.nl