Er moet een beter plan voor de N279 komen aldus de Wijkraden Veghel

Er moet een beter plan voor de N279 komen aldus de Wijkraden Veghel

Dít is de tijd voor een beter plan met de N279, vinden de Veghelse wijkraden Zuid, De Leest en Kern-West. Want de Raad van State heeft de ombouwplannen van deze weg deze woensdag in de prullenbak gegooid.  Nee, het verbaast de wijkraden Veghel-Zuid, De Leest en Kern-West niks dat de hoogste rechter de plannen met de N279 heeft afgekeurd. Wim Kox geeft tegen het Brabants Dagblad aan dat ze niet anders hadden verwacht.  Wim Koc volgt al zeker zeven jaar lang het gedoe rond deze weg voor de drie wijkenraden. 

De Raad van State noemt het provinciale plan te globaal van opzet. Bovendien is er gewerkt met verouderde verkeerstellingen. De berekeningen van de te verwachten geluidsbelasting op de huizen van omwonenden zijn daarom niet betrouwbaar, oordeelt de Raad van State. Die vernietigt de geplande ombouw van de N279 tussen Veghel en Asten. Bij Veghel liggen de opties weer helemaal open. 

Een groot fileknelpunt bij Veghel

De plannen die er lagen zouden volgens de wijkraden één groot fileknelpunt veroorzaken, met altijd drukte, fijnstof en geluidsoverlast. Op de vier kruispunten van de N279 bij Veghel, tussen de Amert en de Rembrandtlaan, waren namelijk verkeerslichten gepland, terwijl de rest van de autoweg van Veghel tot Asten werd ingericht als een soort snelweg: met ongelijkvloerse kruisingen zodat het verkeer in één ruk door kan rijden. 

Dat navigatiesystemen van het vrachtverkeer tussen Rotterdam (A2) en het Ruhrgebied (A67) de N279 als voorkeursroute oppikken, daar hielden de verkeerstellingen van de provincie geen rekening mee. Ook de logistieke bedrijven in XXL-formaat, die inmiddels op bedrijventerreinen Doornhoek en Foodpark zijn verrezen, waren niet in de tellingen meegerekend. Er zouden twintig procent meer verkeersbewegingen zijn dan berekend, telden de wijkraden eerder. En al dat verkeer zou bij de Veghelse verkeerslichten in de fuik rijden. 

Een uitgelezen moment voor een beter plan

,,De provincie moet zijn huiswerk nu helemaal over doen", zegt Wim Kox. Hij hoopt dat de gemeente dit ook doet. ,,Het is hét uitgelezen moment voor de provincie, het Rijk en de gemeente Meierijstad om samen te gaan kijken wat ze met Veghel willen. Om integraal te kijken naar alle ontwikkelingen die er spelen: de groei van de bedrijventerreinen, de woningbouw enzovoort.  En dan niet met een korte termijn blik op 2030 zoals nu gedaan is, dat is veel te snel. Het duurt nog jaren voor die weg er ligt en dan zit je al aan het einde van je prognoses. Nee, tot 2040 minimaal.”

Meierijstad zou lef tonen om dit moeilijke dossier opnieuw te openen, stellen de wijkraden. Die hadden woensdag direct na de uitspraak van de Raad van State al contact met elkaar. ,,We wachten voorlopig even af welke stappen er nu gezet worden, maar onze boodschap is duidelijk.”

De provincie reageert op de uitspraak dat de vernietiging van het inpassingsplan grote impact heeft op de planning, uitvoering en financiën van het project. ,,De uitspraak is een forse tegenvaller", zegt Gedeputeerde Christophe van der Maat. ,,Duidelijk is dat dit niet alleen grote gevolgen heeft voor het N279-project, maar ook impact heeft op verbonden regionale projecten en de omwonenden van deze weg die al jaren in onzekerheid leven. Het is zaak dat de uitspraak snel grondig wordt geanalyseerd, mogelijke oplossingsrichtingen worden besproken en de verder te volgen koers wordt bepaald.”

Donderdag al is daarom een digitale bijeenkomst van de provincie gepland met de wethouders van de bij het N279-project betrokken gemeenten.

Wat eraan voorafging

De verkeersafwikkeling in dit deel van Brabant is al decennia een hot item. Eerder ketsten plannen voor de zogenaamde 'Ruit rond Eindhoven’, met een aansluiting op de N279, af. Daarna startte men met de opwaardering van de N279.

Het stuk van Den Bosch naar Veghel werd als eerste aangepakt en vergroot naar twee keer twee rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen. Het aantal ongevallen met letsel op de weg is drastisch afgenomen. 

Daarna moet het stuk Veghel-Asten volgen, met een omleiding bij Dierdonk in Helmond. Maar ter hoogte van Veghel weet men niet goed hoe de weg te verbeteren, omdat de weg ligt ingebouwd tussen de Zuid-Willemsvaart, bedrijventerreinen en woonwijken en men eigenlijk geen kant op kan. Een rondweg om Zijtaart en andere varianten, zoals een weg van Keldonk naar Doornhoek langs de Zijtaartse kant, passeren de revue. 

In de zomer van 2017 kiezen Gedeputeerde Staten voor een ‘toekomstbestendige’ N279, die verder uitgewerkt wordt en eind 2018 gaat op het provinciehuis definitief de kogel door de kerk. Ter hoogte van Veghel blijft de weg verkeerslichten houden. Het besluit heeft verstrekkende gevolgen voor mensen die in de buurt van de weg Veghel-Helmond wonen of werken. Ze worden uitgekocht, sommige woningen zijn al gesloopt. 

In de zomer van 2019 blijkt dat de Raad van State meer tijd nodig heeft om de N279-plannen goed te kunnen beoordelen. Vertraging dus. Twee zomers later geeft de Raad van State, die een vierdaagse zitting op dag twee stillegt, een schot voor de boeg met een waarschuwing aan het adres van de provincie: de de plannen gaan het niet halen. Waarvan nu dan akte.

Bron: © Brabants Dagblad 16 december 2021

logo zijtaart.nl