Er komen 49 extra openbare laadpalen in Meierijstad

Er komen 49 extra openbare laadpalen in Meierijstad

Meierijstad werkt aan een forse uitbreidingsslag van laadpalen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s. Ze heeft 49 nieuwe locaties vastgesteld. Inwoners konden 6 weken lang op een interactieve kaart aangeven of ze het eens zijn met een locatie of een alternatieve locatie aandragen. 1500 inwoners hebben daar gebruik van gemaakt.

Verkeersbesluiten

De voorgestelde locaties waren al na uitgebreid onderzoek tot stand gekomen. Er was rekening gehouden met veel factoren zoals: de verwachte vraagontwikkeling, spreiding van de laadpalen, ruimtelijke eisen, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Op basis van de reacties zijn enkele locaties gewijzigd. Het gaat dan om een alternatief in de directe nabijheid; voorstellen voor honderden meters verderop heeft de gemeente niet overgenomen vanwege de spreiding.
Op 16 september 2022 worden voor 49 locaties verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Daarmee worden 98 parkeerplaatsen officieel gereserveerd voor elektrische auto’s. In eerste instantie is het nog 1 parkeerplaats per laadpaal; zodra er voldoende gebruik van wordt gemaakt wordt ook de 2e parkeerplaats geactiveerd en exclusief voor elektrische auto’s.

Wethouder van Burgsteden: “Er wordt weleens geredeneerd dat er bij oormerken van een parkeerplaats voor elektrische auto’s, dan een parkeerplaats verdwijnt in de straat. Maar dat is natuurlijk niet waar. De elektrische auto gebruikt immers geen gewone parkeerplaats meer”. Een verkeersbesluit staat altijd open voor bezwaar en beroep.

Tempo uitbreiding laadinfrastructuur

De laadpalen worden daadwerkelijk geplaatst in de periode 21-7-2023 t/m 20-07-2024. In 2025 moeten er 521 openbare laadpalen geplaatst zijn in de gemeente Meierijstad. In 2030 zijn dit er al 1.555. Naar verwachting rijden er op dat moment bijna 25.000 elektrische auto’s in
Meierijstad, waarvan de helft een openbare laadpaal nodig heeft..
Van Burgsteden: “Het is goed gelukt veel inwoners te bereiken met de methode van de interactieve kaart. Tegelijk moeten we vaststellen dat het tot heel weinig daadwerkelijke aanpassingen van ons voorstel resulteert, omdat de schuifmogelijkheden beperkt zijn. Dat betekent dat ons voorwerk voor de locaties zorgvuldig en compleet is geweest. Het behandelen van alle reacties kostte veel ambtelijke capaciteit die eigenlijk niet in verhouding staat tot de opbrengst. Na de verkeersbesluiten maken we definitief de balans op over deze werkwijze”.
Naast deze proactieve uitbreidingsslag door de gemeente kan iedere inwoner met een elektrische auto een openbare elektrische parkeerplaats in de buurt van zijn woning aanvragen op www.meierijstad.nl/laadpaal. Ook dan wordt, rekening houdend met alle factoren, een locatie voorgesteld. “We proberen natuurlijk zoveel mogelijk niet recht voor woningen, maar bijvoorbeeld bij blinde muren, een locatie te vinden. Maar met de voorziene groei is de tijd toch echt voorbij dat we dat kunnen garanderen”, aldus de wethouder. Daarbij stimuleert de gemeente dat de individuele aanvrager zelf de buren informeert over diens aanvraag.

Bron: © Gemeente Meierijstad 14 september 2022

logo zijtaart.nl