Eigen inwoners voorrang geven is (nog) geen optie in Zijtaart

Eigen inwoners voorrang geven is (nog) geen optie in Zijtaart

In december 2021 berichtten wij er al over: het voorstel van het toenmalige kabinet om gemeente de mogelijkheid te geven om eigen inwoners voorrang te geven bij het toewijzen van huurwoningen en nieuwbouw. Het wetsvoorstel zou eigenlijk in 2022 ingegaan moeten zijn, maar het heeft tot afgelopen januari geduurd voor het er door was.  Dankzij een aanpassing van de Huisvestingswet is het per 1 januari 2024 voor gemeenten mogelijk om meer eigen inwoners die een huis willen huren of een nieuwbouwhuis willen kopen in hun gemeente voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Ook kunnen gemeenten voorrang geven aan bepaalde (cruciale) beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. 

Voorrang geven

Door de wetswijziging mag een gemeente bij de helft van de beschikbare huurwoningen voorrang geven aan specifieke doelgroepen. Kopers van een nieuwbouwwoning met een verkoopprijs tot €390.000 moeten in sommige gemeenten een huisvestingsvergunning aanvragen. Bij nieuwbouw geldt verder dat, indien er meerdere gegadigden zijn voor de woning, gemeenten kopers met binding aan de gemeente en/of een vitaal beroep voorrang kunnen geven. Gemeenten bepalen zelf of zij gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden. Als ze dit willen, is er een huisvestingsverordening nodig.

Dorpsraad Zijtaart

Dorpsraad Zijtaart heeft met het oog op het komende nieuwbouwplan Zijtaart zuid toch nog eens geïnformeerd bij de gemeente Meierijstad of zij hier als gemeente aan meedoen en een huisvestingsverordening opgesteld hebben.

Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft nu geen huisvestingsverordening. Die gaat wel opgesteld worden, dit wordt opgenomen in de nieuwe Woonzorgvisie 2024. De bedoeling is dat dit een regionale huisvestingsverordening wordt. Daarin wordt in ieder geval een urgentieregeling opgenomen. En er wordt ook verkend, binnen de wettelijke mogelijkheden, of en hoe we voorrang verlenen aan mensen met sociale of economische binding, relatieverbreking en jongeren. Dit zal in 2025 opgepakt worden. Kijkend naar de planning van nieuwbouw in Zijtaart zuid, zal bovenstaande nog niet geregeld zijn op het moment dat de woningen verdeeld gaan worden.

Zelfbewoningsplicht

Naast de mogelijkheid om voorrang te geven is in 2021 door de Gemeente Meierijstad de zelfbewoningsplicht ingevoerd. In dit eerdere artikel op deze website leest u er alles over, maar in het kort komt het er op neer dat mensen verplicht zijn drie jaar zelf in de aangeschafte nieuwbouwwoning te wonen. Daarmee wordt speculeren met woningen veel moeilijker mede door de boete van 100.000 euro bij overtreding.

Bron: © Gemeente Meierijstad en Dorpsraad Zijtaart  27 mei 2024

logo zijtaart.nl