Eerste stappen nieuwe Dorpsvisie Zijtaart zijn gezet

Eerste stappen nieuwe Dorpsvisie Zijtaart zijn gezet

In de Dorpsvisie Zijtaart leggen we vast wat we als inwoners van Zijtaart belangrijk vinden voor Zijtaart en buitengebied richting toekomst. Hoe willen we dat ons dorp er voor staat in 2040. Hierbij kun je denken aan de thema’s (samen)wonen, ontmoeten, bedrijvigheid, groen en bereikbaarheid.

Eerste bijeenkomsten

Afgelopen donderdag waren de eerste bijeenkomsten voor de nieuwe dorpsvisie voor Zijtaart. We trapten af met een smakelijke lunchbijeenkomst in ons Dorpshuis voor de senioren van Zijtaart. De ca. 30 inwoners gingen na de lunch in de vergaderruimte aan vier gesprekstafels verder met hun gesprek. Wat is belangrijk als het gaat om wonen & zorg? Wat kunnen we als dorp zelf doen om bij te dragen aan de levensvatbaarheid van Zijtaart?

2024 05 02 Jongeren zetten eerste stappen nieuwe dorpsvisie Zijtaart’s Avonds werd een bezoek gebracht aan de kantine van VOW om ook met de jongere inwoners van Zijtaart te ontmoeten. In een goed gevulde en gezellige kantine zagen we kans om in gesprek te gaan met zo’n 20 jongeren. Wat vinden zij belangrijk voor hun eigen toekomst in ons dorp? Maar ook: welke rol willen zij zelf spelen voor de toekomst van ons dorp?

Aan beide groepen werd na afloop steeds gevraagd om met één woord te reageren op de stelling “Da’s nou Zijtaart”. Alle reacties en de uitkomsten van de verschillende gesprekken zijn genoteerd en worden meegenomen bij het samenstellen van de Dorpsvisie Zijtaart.
Enkele uitkomsten van die dag:

  • Over het algemeen zijn mensen heel tevreden over wonen in Zijtaart. Ze zijn trots op de sfeer en de saamhorigheid in het dorp en de gemoedelijke sfeer. Veel jongeren zouden het liefst in Zijtaart blijven wonen- maar dan moet er wel een geschikte woning zijn!
  • Geschikte woningen voor starters en senioren blijft een grote uitdaging.
  • Ouderen zijn tevreden over de activiteiten in het dorp. Het dorpshuis speelt hierin een belangrijke rol. Er zou wel meer bekendheid mogen komen over initiatieven voor ontmoeting en vervoer voor ouderen.
  • Ook jongeren zijn tevreden over wat er te doen is in het dorp en vinden het gemakkelijk om ook naar andere plekken toe te gaan voor voorzieningen die niet in het dorp te vinden zijn.
  • Belangrijkste boodschap voor de toekomst: Zijtaart moet Zijtaart blijven - een echt dorp, waar iedereen elkaar kent en naar elkaar om kijkt.

Op donderdag 23 mei zijn we bij Jong Nederland Zijtaart in de blokhut aanwezig om ook daar meningen en standpunten van jongere inwoners over de toekomst van Zijtaart op te halen.

Openbare dorpsavond 30 mei

Op donderdag 30 mei is de openbare dorpsavond over de Dorpsvisie Zijtaart voor alle inwoners. De zaal gaat om 19.00 uur open, het programma start om 19.30 uur en om 21.30 uur sluiten we af met een borrel. We gaan op die avond op een actieve en inspirerende manier met elkaar het gesprek aan over de toekomst van ons dorp. Noteer deze datum vast in uw agenda. Verdere informatie volgt binnenkort.

Bron: © Dorpsraad Zijtaart 

logo zijtaart.nl