Een warm welkom aan nieuwe inwoners van Zijtaart

Een warm welkom aan nieuwe inwoners van Zijtaart

Natuurlijk is iedereen welkom in Zijtaart. Maar hoe leg je iemand uit dat het in Zijtaart ook fijn wonen is. Dat er veel te doen is in ons mooie dorp, dat er veel grote maar ook vooral kleine verenigingen zijn. Dat er in het dorpshuis erg veel te doen is, van yogalessen tot een kaartje leggen, toneel tot pronkzittingen met de carnaval. Hoe ga je dat allemaal vertellen en uitleggen aan een nieuwe inwoner van ons dorp?

In het verleden werden nieuwkomers bezocht door mensen vanuit de kerk en werden ze op de hoogte gebracht van het wel en wee in Zijtaart. Dit gebeurt al een tijdje niet meer, helaas. Werkgroep zorg en welzijn en de dorpsraad spelen al een tijdje met de gedachte om dit opnieuw op te pakken en een welkomstgroep op te richten. Er kwamen ook geluiden uit het dorp dat er behoefte aan was. Mensen die in het dorp zijn komen wonen van buitenaf en nog geen binding hadden met Zijtaart gaven dit aan bij buren of buurtverenigingen die kennis kwamen maken.

Oproep

Inmiddels hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld die bereid zijn om iets te betekenen om de welkomstgroep weer gestalte te geven. Er is ook al een kleine bijeenkomst geweest om kennis te maken met elkaar en van gedachten te wisselen over hoe en wat vorm te geven. Wat duidelijk is dat er meer mensen nodig zijn om het uit te voeren.  Daarom willen we vragen of er dorpsbewoners zijn die mee willen doen met de welkomstgroep. Voor nu kun je je aanmelden of informatie vragen via

Maar je kan ook bellen met Lenny Rooijakkers (06) 294 96 371 of Helmut Henst (06) 101 60 114 als je mee wil doen of meer informatie wil over de welkomstgroep.

Werkgroep zorg en Welzijn Zijtaart
Dorpsraad Zijtaart

logo zijtaart.nl