Een update over de deelauto voor Zijtaart

Een update over de deelauto voor Zijtaart

Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons gehoord hebt. Dat betekent echter niet dat er niets gebeurt. Integendeel.

Eerst nog even in het heel kort: Wij, werkgroep Gedeeld Vervoer van de dorpsraad Zijtaart, willen een duurzame alternatieve manier van vervoer, in de vorm van een elektrische deelauto, beschikbaar maken voor Zijtaart.

Elektrische laadpaal voor Zijtaart - Na goed contact met de gemeente is vorige week de elektrische laadpaal geplaatst aan de Pastoor Clercxstraat, op de hoek van het Edith Steinplein. Het is een paal met een dubbele aansluiting. De aansluiting links is voor algemeen gebruik bestemd en de aansluiting rechts voor de deelauto.
De Deelauto Zijtaart krijgt daarmee op de meest rechtse parkeerplaats ook zijn toekomstige vaste standplaats. Daar kan de deelauto straks opgehaald en terug gebracht worden.

Zijtaartse Ondernemers Vereniging - We hebben de Deelauto Zijtaart kunnen presenteren in een vergadering van de Zijtaartse Ondernemers Verening. Daar hebben we aangegeven wat deelauto voor Zijtaart en de Zijtaartse ondernemers zou kunnen betekenen. De presentatie werd goed ontvangen en de meeste positief-kritische kanttekeningen en vragen hebben we goed kunnen beantwoorden. We kijken terug op een heel positieve avond, waarin we het draagvlak voor de deelauto weer wat hebben kunnen verbreden.

Coöperatieve Fonds - Verder hebben we met de werkgroep Gedeeld Vervoer onlangs een aanvraag gedaan hebben bij het Coöperatieve Fonds van de Rabobank. Hiermee wil de Rabobank met een deel van haar winst, o.a. lokale gemeenschappen versterken, liefst op een duurzame manier. Naar onze mening is dit exact wat Deelauto Zijtaart voor ogen heeft.  We verwachten een positieve reactie.

Stichting Gedeeld Vervoer Zijtaart – De statuten/opzet/intenties van stichting Dorpsraad Zijtaart, waaronder we nu actief zijn, bieden geen ruimte voor het financiële beheer van Deelauto Zijtaart. Hierbij te denken aan subsidies en sponsorbijdragen, vergoedingen uit het gebruik van de deelauto, maar bijvoorbeeld ook leasekosten. Daarom is besloten om de activiteiten van de werkgroep onder te brengen in een aparte stichting. We zijn hiervoor in contact met SVN Notarissen Veghel en verwachten dit in februari 2023 op een goede manier geregeld te hebben.

UDOW- Zoals u weet, zijn we al een hele tijd in contact met coöperatie UDOW voor het afnemen (leasen) van een elektrische deelauto. De concept overeenkomst is, met onze opmerkingen, geretourneerd met de vraag om deze, voorzien van actuele tarieven (er is natuurlijk nogal wat aan de hand op de energiemarkt …) aan ons te retourneren. Er staat een auto voor ons klaar en als het “papierwerk” allemaal geregeld is, kunnen we starten.

Greenwheels – Mogelijk heeft u ook vernomen dat Greenwheels binnenkort start met een proef in Meierijstad, in de centra van Veghel, Schijndel en St-Oedenrode. We hebben hierover contact opgenomen met de gemeente Meierijstad, die hieraan haar medewerking verleent. En gaan in overleg kijken wat dit voor ons betekent. We zijn zelf van plan om te starten met een auto van coöperatie UDOW, zie hierboven. Is Greenwheels dan een concurrent of mogelijk zelfs een alternatief? Kunnen we Greenwheels naar Zijtaart halen? En willen we dat überhaupt? We zitten kort op de bal om hier voor Zijtaart het beste uit te halen.

En hoe nu verder – Hiermee bent u weer helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen, zoals die nu spelen. Na de realisatie van de laadpaal vorige week, willen we voor de start de stichting opgericht hebben. En verder moet het contract voor de deelauto nog geactualiseerd en ondertekend worden. De verwachting is dat we ergens in het voorjaar van 2023 zullen starten met de Deelauto Zijtaart. Voorafgaand aan de introductie zullen wij u uiteraard nog uitgebreid informeren over hoe u gebruik kunt maken van de deelauto en wat voor kosten dat met zich mee brengt.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. Persoonlijk of via e-mail. 

Werkgroep Gedeeld Vervoer Zijtaart (Dorpsraad Zijtaart)
Hanneke van Asseldonk, Marleen Krol, Marco van de Braak, Lea van den Elzen en Harrie van der Linden

logo zijtaart.nl