Een heel mooi eerste jaar voor de website Zijtaart.nl

Een heel mooi eerste jaar voor de website Zijtaart.nl

Begin 2021 werd in de dorpsraad de informatievoorziening in Zijtaart besproken. Hoe vinden nieuwe, maar ook bestaande, inwoners hun weg in de verschillende afzonderlijke websites, mediabronnen als Zijtaarts Belang of de Zijtaartse kalender? Er was een allesverbindende website Zijtaart.nl die jarenlang een geweldige informatiebron is geweest maar die door omstandigheden aan het verouderen was, een website maken is immers één, maar het onderhoud en actueel houden vergt heel veel tijd. Al snel kwam de dorpsraad tot de conclusie dat een geactualiseerde website met ruime informatievoorziening en een koppeling met sociale media een grote meerwaarde voor het dorp zou zijn.

De eerste stappen naar een nieuwe website

De dorpsraad is in overleg gegaan met de eigenaren van de toenmalige website en heeft een plan voorgelegd om het beheer en onderhoud van de website over te nemen. Daar werd heel positief op gereageerd en daarmee heeft de dorpsraad de website overgenomen. Gedurende 2021 is er veel voorbereiding geweest: hoe moet de website eruit zien? Hij moet goed leesbaar zijn op een mobiel apparaat. Hoe integreren we sociale media als Instagram, Facebook en Twitter? Na een half jaar van voorbereiding, inrichten, vullen, bedrijven en verenigingen benaderen, historie overzetten ging de website eind oktober 2021 live.  Dat er behoefte was aan een up-to-date website bleek uit de bezoekersaantallen: per maand bezochten 2000 mensen 15.000 pagina's van de website. Ook de sociale media werden goed gevonden en langzaamaan steeg het aantal 'likes'.  Een mooi eerste resultaat waar we als redactie heel trots op zijn.  

De bezoekersaantallen bleven groeien

We maken een vliegende start met veel bezoekers in januari 2022 en dat stopt niet meer.  Er ontstaan samenwerkingen met Evenementengroep Zijtaart, de Werkgroep 'Geen omleiding N279 bij Zijtaart', EHBO Zijtaart  en de Zijtaartse Ondernemersvereniging die besluiten allemaal om geen eigen website meer te onderhouden, maar om samen te gaan met Zijtaart.nl, Steeds meer verenigingen weten ons ook te vinden om evenementen in de agenda te zetten en ook de afvalkalender wordt geïntegreerd. Ook ondernemers uit het dorp komen naar ons toe voor een 'eigen pagina' zodat ze op de website komen, er zijn er ook die tijdelijk doorverwijzen vanaf hun website naar de eigen pagina op Zijtaart.nl of die zelf helemaal geen website hebben, maar nu wel beter vindbaar zijn op internet. 

In heel 2022 is de website met nieuws, evenementen en verenigings- en bedrijfsinformatie heel goed door jullie bezocht, 46,143 keer om precies te zijn. Daarbij werden 204,873 website pagina's bezocht en werd er door jullie ruim 2 miljoen keer geklikt op een link. We kunnen niet anders dan trots zijn op dat resultaat, trots op het harde werken, maar vooral trots op dat het relevant is voor Zijtaart om een goede website met sociale media als Facebook, Instagram en Twitter te hebben, dat er op gekeken wordt en dat jullie het waarderen.  En niet alleen de huidige inwoners van het dorp weten de website te vinden, we zien bezoeken van oud inwoners van Zijtaart en/of familieleden vanuit vele delen van de wereld: Amerika, Canada, Australië. Zo blijven ook zij op de hoogte van wat er speelt in ons mooie dorp.

Steeds meer functionaliteit

Wij gaan als redactie ons weer voor de volle 100% inzetten om in 2023 weer zo actueel te zijn, om het voor Zijtaart relevantste nieuws te brengen en jullie op de hoogte te houden wat er in en rondom Zijtaart speelt en leeft.  In het nieuwe jaar gaan we ook kijken of we nog intensiever kunnen samenwerken met oa EGZ, we denken aan online inschrijfformulieren voor 'Kinderatelier', 'Buurtkeezen' en 'JAZ'. Met de ZOV zodat 'Zijtaart biedt meer' nog beter gepromoot kan worden en deelnemende bedrijven meer aandacht krijgen.

We zijn altijd op zoek naar wetenswaardigheden dus heb je iets leuks meegemaakt, iets opmerkelijks gezien, iets wat je tegenstaat of een leuke activiteit die het vermelden waard is stuur ons dan vooral alle informatie (liefst met een foto) door op:  

logo zijtaart.nl