Een God met veel gezichten door pater Holterman

Een God met veel gezichten door pater Holterman

Een God met veel gezichten
Zolang er mensen zijn
is er nagedacht over God.
Ieder mens probeert zich
een beeld van God te vormen.
Wie God ‘Vader’ noemt
denkt aan zijn eigen vader.
Wie Hem ontdekt in de natuur
zal God ervaren als een zachte bries.
Soms is Hij als een storm,
die door je leven raast.
De bijbel ziet God als een lichtende wolk,
dan weer als een wrekende God
die het kwaad fel bestrijdt.
Ook in ons eigen leven
spelen er verschillende Godsbeelden.
We ervaren Hem als een Leven-brenger,
maar soms ook als een Dood-doener.
We noemen Hem goed als het ons goed gaat.
Op andere ogenblikken heeft Hij geen gezicht,
omdat we aan Hem voorbijgaan.
Nu eens is Hij mijlenver van ons vandaag,
dan weer heel intiem nabij,
als een mantel om ons heen.
Onze God heeft veel gezichten.
We noemen Hem Vader, Zoon en Geest.
We mogen blijven zoeken
naar nieuwe namen.
Want zo wil God voor ons zijn: altijd nieuw,
de Aanwezige in goede en in kwade dagen.
Wim Holterman osfs

Kijk de eucharistievieringen live op ons Youtube kanaal

logo zijtaart.nl