Een dorpsvisie, wat is dat dan?

Een dorpsvisie, wat is dat dan?

De dorpsvisie is de opvolger van de structuurvisie. Die is al twintig jaar oud, maar mogelijk herinner je je deze nog wel: In 2003 is hard gewerkt aan de opstelling van de Structuurvisie Zijtaart. De gemeente heeft de visie op laten stellen om toekomstige veranderingen voor ons dorp aan te sturen vanuit een samenhangende overkoepelende visie op het geheel.

Een van de mooiste voorbeelden van wat de Structuurvisie uit 2004 Zijtaart heeft gebracht:
Uit de Structuurvisie: “Door een integrale benadering van de ontwikkelingen in het centrum ontstaan grote kansen. Wanneer de zusters niet meer in het klooster woonachtig zouden zijn, kan in het klooster een aantal nieuwe functies worden gehuisvest. Daarbij gaat het om de school, het gemeenschapshuis, gecombineerde (zorg)voorzieningen en appartementen. Daarmee krijgt het klooster weer de centrale functie die het altijd in het dorp heeft gehad, maar met een nieuwe invulling.”
Resulterend in ons dorpshuis, de nieuwe invulling van het klooster, zoals we het nu kennen.

Maar ook uit de structuurvisie: “De zuidelijke bouwlocatie is op te vatten als een nieuw stuk “taart” dat wordt aangesneden van de jonge ontginning ten zuiden van Zijtaart.”
Resulterend in Zijtaart-Zuid, de volgende nieuwbouwlocatie voor Zijtaart.

De dorpsvisie heeft hetzelfde doel als de structuurvisie destijds. Ook in de dorpsvisie kijken we vooruit. Tot ca. 2040. We leggen vast wat wij, inwoners van Zijtaart, willen. Hierdoor ontstaat een richtinggevend document, wat door de gemeente geraadpleegd kan worden bij alle besluiten die Zijtaart de komende jaren aan gaan.

De komende maanden gaat de dorpsraad Zijtaart, samen met jou, aan de slag met de dorpsvisie Zijtaart. De nieuwe dorpsvisie wordt, naar verwachting, tijdens de openbare dorpsraadvergadering op woensdag 27 november 2024 gepresenteerd.

Meer informatie

Meer informatie over de dorpsvisie en wat jij daarin kunt betekenen volgt de komende weken via het Zijtaarts Belang en www.zijtaart.nl/dorpsvisie. Mocht je al vragen hebben of willen reageren, dan kan dat persoonlijk bij een van de dorpsraadsleden of via een bericht naar

We willen de stem/mening van zoveel mogelijk inwoners verwoorden in een breed gedragen dorpsvisie. Daarom hebben we jouw hulp nodig, maar ook de hulp van de mensen om je heen. Van jong tot oud. Er volgt binnenkort een oproep voor bijeenkomsten, waar jouw ideeën/visie als bijdrage van grote waarde kan zijn. Immers Zijtaart is van ons allemaal, Zijtaart zijn we samen.

Wordt vervolgd, Dorpsraad Zijtaart

logo zijtaart.nl