Een dorpsvisie in woord én beeld

Een dorpsvisie in woord én beeld

Zoals al eerder aangekondigd gaat de dorpsraad Zijtaart de komende maand(en), samen met jou, aan de slag met de dorpsvisie Zijtaart.

Dit gaat een heleboel informatie opleveren, veelal in de vorm van tekst. Maar vaak zegt een beeld meer dan woorden. Wat vind jij goed geslaagd of sterk in Zijtaart? Of wat vind jij niet gelukt of niet goed in Zijtaart? Waar is volgens jou nog verbetering mogelijk? Omschrijven kan, maar vastleggen op beeld is vaak duidelijker. Maar ook: Hoe ziet het sfeerbeeld van Zijtaart er uit? Wat is (of was) een kenmerkend of karakteristiek beeld voor Zijtaart?

Wil je foto’s tijdelijk beschikbaar stellen voor opname in de nieuwe dorpsvisie, laat het dan even weten via onderstaande contactgegevens. Maar ook, als je graag fotografeert of het leuk vindt om met een concrete fotografie-opdracht in Zijtaart op pad te gaan, horen we het graag.

Een aantal goede afbeeldingen zorgen voor een betere leesbaarheid van de dorpsvisie en voor een duidelijker beeld van Zijtaart.

Meer informatie

Meer informatie over de dorpsvisie en wat jij daarin kunt betekenen volgt de komende weken via het Zijtaarts Belang en www.zijtaart.nl/dorpsvisie. Mocht je al vragen hebben of willen reageren, dan kan dat persoonlijk bij een van de dorpsraadsleden of via een bericht naar

We willen de stem/mening van zoveel mogelijk inwoners verwoorden in een breed gedragen dorpsvisie. Daarom hebben we jouw hulp nodig, maar ook de hulp van de mensen om je heen. Van jong tot oud. Er volgt binnenkort een oproep voor bijeenkomsten, waar jouw ideeën/visie als bijdrage van grote waarde kan zijn. Immers Zijtaart is van ons allemaal, Zijtaart zijn we samen.

Wordt vervolgd, Dorpsraad Zijtaart

logo zijtaart.nl