Droom, schrijf, teken en werk mee aan de Toekomstvisie voor Meierijstad

Droom, schrijf, teken en werk mee aan de Toekomstvisie voor Meierijstad

‘Hoe moet Meierijstad er volgens jou uitzien in 2035? Hoe wonen en werken we in Meierijstad? Hoe leren en zorgen we in 2035? En hoe ontspannen we ons in de toekomst? Heb jij hier ideeën over of vind je bepaalde dingen heel belangrijk? Doe dan mee met de
Toekomstvisie!’ Dát is de oproep die burgemeester Kees van Rooij doet aan alle inwoners, ondernemers, organisaties/instellingen en verenigingen in Meierijstad. Naast de publiekscampagne ontvangen alle, bij de gemeente bekende, koepel- en belangenorganisaties in de droomfase een vragenlijst en volgt eventueel een gesprek. Met deze visie kan de gemeente straks aan iedereen laten zien hoe Meierijstad zich wil ontwikkelen richting 2035. Dat is handig bij het maken van nieuwe plannen; én bij het nemen van belangrijke beslissingen over de woon- en leefomgeving in Meierijstad. Voorjaar 2024 hoopt de gemeente de visie vast te kunnen laten stellen door de gemeenteraad.

Meedoen

De toekomstvisie kent vier fases: Dromen, Denken, Durven en Doen. De Droomfase gaat 12 juni van start. Iedereen mag laten weten wat een ideaal toekomstbeeld voor Meierijstad is. Meedromen kan op verschillende manieren:

Toekomstexpeditie

Inwoners kunnen meedromen via de toekomstexpeditie die in álle kernen van Meierijstad komt. De komende periode gaan medewerkers van de gemeente op pad om in gesprek te gaan over de toekomst. Ze bezoeken alle kernen in Meierijstad en diverse scholen. In gemeenschapshuizen en wijkgebouwen liggen bierviltjes waar bezoekers hun droom op kunnen schrijven.

Postkaart of online meedoen

Er is gekozen om via een steekproef een postkaart naar een groot aantal inwoners te sturen. Hierop kunnen zij hun droom voor de toekomst van Meierijstad aangeven. Die kaart kan gratis geretourneerd worden naar de gemeente. Via de website kan dat ook digitaal. Los van de steekproef: álle inwoners kunnen meedoen. Een afdruk van de postkaart komt op de voorpagina van de weekbladen, vanaf daar kan een QR-code gescand worden. Meedoen kan ook via een korte online vragenlijst.

Tekenwedstrijd

Kinderen tot en met groep 8 van de basisschool worden uitgedaagd mee te dromen met een  tekening. Via de basisscholen of een oproep in de weekbladen mogen zij hun dromen inleveren. Jongeren in de middelbare schoolleeftijd krijgen in de pauzes gelegenheid om een gesprek aan te knopen waarin zij hun beelden over de toekomst van Meierijstad kunnen delen.

Dromen inbrengen kan tot 5 juli 2023. Meer informatie over hoe je mee kan dromen is te vinden op www.meierijstad.nl/toekomst.

Toekomstvisie en omgevingsvisie in één

Op 1 januari 2024 gaat in Nederland de Omgevingswet in werking. Die wet vervangt heel veel andere wetten. Ook gaan alle bestemmingsplannen in de gemeente (meer dan 370) en veel regelingen dan op in 1 nieuw Omgevingsplan voor heel Meierijstad. De Omgevingswet verlangt ook dat elke gemeente voor eind 2024 een Omgevingsvisie opstelt; daarin staan de hoofdlijnen voor de kwaliteit, ontwikkeling en het gebruik van de fysieke leefomgeving. Meierijstad heeft ervoor gekozen de sporen van Toekomstvisie en Omgevingsvisie samen te voegen. Zo voorkomt ze dat veel partijen en inwoners vaker bevraagd worden over bijna dezelfde zaken. De Toekomstvisie Meierijstad is straks dus ook de Omgevingsvisie Meierijstad.

Aan de slag met de dromen

Na 5 juli volgt de fase van Denken en gaat de gemeente aan de slag met alle ingeleverde droombeelden. Dan wordt ook gekeken naar belangrijke trends en ontwikkelingen binnen en buiten Meierijstad. De opvolgende fases Durven en Doen zijn er om keuzes te maken en te bedenken welke stappen nodig zijn om het toekomstbeeld te bereiken. Het doel is een duidelijke, haalbare en herkenbare Toekomstvisie voor Meierijstad in 2035! Maar nog belangrijker: een visie die samen met de inwoners, ondernemers en organisaties en instellingen is opgesteld.

Bron: © Gemeente Meierijstad 12 juni 2023

logo zijtaart.nl