Dorpsraad Zijtaart - Van terugkijken naar vooruit

Dorpsraad Zijtaart - Van terugkijken naar vooruit

Allereerst de beste wensen en een goede gezondheid voor het komende jaar namens ons.

De dorpsraad bestaat momenteel uit 7 leden, een mooi aantal.  Maar met het oog op de diversiteit zouden we de raad in 2022 heel graag versterkt zien worden door één of twee met name jongere en/of vrouwelijke leden.

Afgelopen jaar was ook voor de dorpsraad een bewogen jaar. Vele vraagstukken zijn behandeld, afgesloten, beantwoord maar er zijn ook weer doorgeschoven en bijgekomen.

zijtaartNL 240Vele kleine en wat grotere zaken zijn aan ons voorbijgekomen. Waar we al jaren mee bezig zijn is een duidelijke, geheel vernieuwde, website voor Zijtaart. En sinds afgelopen november is deze online op het internet: www.zijtaart.nl. Behalve het nieuws dat voor Zijtaart van belang is, zijn al vele clubs en verenigingen erop te vinden evenals bedrijven. Ook staan er activiteiten en evenementen op. Mocht jouw vereniging/bedrijf er nog niet bij staan, of nog geen omschrijving hebben ingezonden kun je dit alsnog doen via

Corona, we kunnen er niet om heen. Afgelopen april is er een mijmerbankje geplaatst naast de kerk. Dit bankje is een herinnering aan het eerste corona jaar waarin ook Zijtaart flink getroffen is. We hopen dat met we in 2022 afscheid kunnen nemen van Corona zelf. 

2022 01 10 Mijmenbankje in ZijtaartFijn nieuws over de nieuwbouw in Zijtaart. In 2021 heeft de werkgroep wonen de gemeente heel actief bij de les gehouden en erop aangedrongen meer snelheid te maken. Inmiddels is er opdracht gegeven aan een extern bureau om zowel de openbare inrichting, het stedenbouwkundige deel als het verkavelingsplan te maken. Zodra er meer definitief nieuws komt over invulling zal er in het komende jaar een bijeenkomst voor geïnteresseerden worden gehouden. De werkgroep wonen houdt alle geïnteresseerden op de hoogte via een nieuwsbrief die u ook op zijtaart.nl en in het Zijtaarts Belang zult vinden. Verder willen we deze werkgroep een vervolg geven voor de toekomst, als u interesse heeft om de werkgroep te versterken horen we dit graag.

2021 12 15 Plan ombouwen autoweg N279 van tafel geveegd door Raad van StateEr is door de Raad van State een streep getrokken door de plannen voor het opwaarderen van de provinciale weg N279. Voor Zijtaart houdt dit in dat de aanleg van de verbindingsweg N279 naar industrieterrein Doornhoek, die hieraan gekoppeld zou zijn, ook voor langere tijd uitgesteld wordt. Daarmee zal het huidige wegennet de komende jaren nog zwaarder belast worden met alle gevolgen van dien. Dat is een van de redenen dat we in overleg zijn met de gemeente om verbeteringen in veiligheid te zoeken op de Hoolstraat/Sweenslag. Zoals eerder gemeld zal daarvoor een verkeerstelling gehouden gaan worden. Ook houden we de fijnstof metingen in de gaten zodat we bij oplopende waarden ook daarover in gesprek kunnen met de gemeente.

2021 12 23 Zonnepark Laarsweg Zijtaart van de baanGeen zonneparken en windmolens op korte termijn: de twee in Zijtaart geplande zonneparken gaan beide voorlopig niet door, een doordat de aanvrager zich teruggetrokken heeft en de ander omdat de aanvrager niet aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. We wachten af wat 2022 in petto heeft en blijven met de gemeente, actiegroepen en inwoners in gesprek. Wat betreft windmolens heeft de kern van Zijtaart enigszins geluk met de ligging en dan vooral ten opzichte van Volkel en Eindhoven airport. Vanwege beider aanvliegroutes is een windmolen hier niet mogelijk en zal op korte termijn ook niet mogelijk worden. Qua buitengebied is Het Lijnt aangewezen als mogelijke plek en dat wordt in 2022 nog discussiëren en samen optrekken met Dorpsraad Keldonk.

2021 02 03 Eerste indruk megagroot medisch distributiecentrum foodpark in VeghelEen aantal ontwikkelingen op Foodpark Kempkens, er is afgelopen jaar gestart met de bouw van twee grote nieuwe distributiecentra op de Kempkens. Langs de A50 is dan van “Van Acht” en tegen Zijtaart en Udea aan komt Alloga. Beide worden voorzien van een grote hoeveelheid zonnepanelen. Met de vorderende bouw worden ook de contouren van de groene zone/ waterberging tussen Kempkens en Zijtaart meer zichtbaar. In 2022 zal dit steeds duidelijker worden. Uiteraard houden we de inrichting en het onderhoud nauwlettend in de gaten. Daarnaast zal Kempkens gedurende 2022 waarschijnlijk langs de A50 doorontwikkeld worden.

Het Zijtaartse buurt Informatie Netwerk (kortweg BIN) is met het aansluiten van een laatste aantal buurten inmiddels grotendeels dekkend voor dorpskern en buitengebied van Zijtaart. En ondanks dat we er geen politieagenten mee worden geeft het wel een veiliger gevoel dat we naar elkaar omzien en kunnen helpen als dat nodig is.

2021 09 29 Plaatsen attentietegels over de historie van ZijtaartAl enige tijd geleden is aangekondigd dat er attentie tegels komen bij de eerste school van Zijtaart, het klooster en de kerk. Dit is door drukte bij de Buitendienst van de gemeente helaas nog niet gebeurd. Wel hebben we, met dank aan Martien van Asseldonk, de mooie achterliggende verhalen kunnen lezen in het Zijtaarts Belang en op de website Zijtaart.nl.

2021 11 17 Deelauto Zijtaart doet u meeOp individueel initiatief en met bijval van de werkgroep Zorg en Welzijn is er een nieuwe werkgroep ontstaan voor het delen van een auto. De werkgroep heet “Gedeeld Vervoer Zijtaart” en wil in Zijtaart een deelauto beschikbaar hebben waar gezamenlijk gebruik van gemaakt kan worden. De onderzoeksfase is afgerond, er wordt nog gezocht naar aanvullende financiële middelen, maar inmiddels is al wel duidelijk dat er een proef gaat starten in de eerste helft van 2022. De deelauto komt er dus te staan.  

Zijtaart 150 jaarWaar we in het jaar 2022 zeker bij stil zullen staan is het 150-jarig bestaan van de parochie en dus van het bestaan van Zijtaart. Er is een werkgroep gevormd die deze festiviteiten aan het organiseren is. De werkgroep hoopt nog verschillende vrijwilligers te werven voor de werkzaamheden en de praktische uitvoering van de te organiseren feestelijke activiteiten. Het is jammer dat er, mede door huidige contactbeperkingen, voor nu nog te weinig bekend is om te delen, maar komende tijd gaat de werkgroep aan de slag en zal er snel wat meer bekend worden.

Zo ziet u er is afgelopen jaar toch het een en ander gebeurd en ook voor komend jaar is de agenda al behoorlijk goed gevuld. Zo zullen wij als dorpsraad zoals elke vereniging – in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) - naar onze eigen statuten moeten kijken en hebben we het plan opgepakt om de toekomstvisie voor het dorp hernieuwd op papier te zetten zodat we in de toekomst als dorp ook voor de leefbaarheid kunnen blijven opkomen. We streven naar een goede en fijne samenwerking met eenieder die zich bij ons mooie Zijtaart betrokken voelt.

Heb je vragen of wil je de dorpsraad inschakelen of mee laten denken, laat het ons weten, samen staan we sterker en we zijn er voor jullie. Kijk op de website in de agenda en sluit gerust eens aan bij één van de dorpsraad vergaderingen.

Namens Dorpsraad Zijtaart
Helmut Henst, voorzitter 

logo zijtaart.nl