Dorpshuis weer bijna helemaal open

Dorpshuis weer bijna helemaal open

Vanuit de landelijke overheid is onlangs nieuwe regelgeving verschenen over de coronamaatregelen, die specifiek gelden voor dorps- en buurthuizen. Op basis hiervan hebben wij als bestuur van Dorpshuis Zijtaart besloten met ingang van 8 februari de volgende regels te hanteren:

  • Het dorpshuis is voor alle activiteiten (uitgezonderd evenementen) toegankelijk zonder coronatoegangsbewijs (CTB), dus zonder controle van de QR-code.
  • Het nuttigen van een kop koffie of thee kan zonder QR-code. Voor alle overige dranken geldt dat wel een geldige QR-code getoond moet worden.
  • Reguliere activiteiten mogen ook plaatsvinden na 22.00 uur.
  • Voor evenementen en horeca geldt een eindtijd van 22.00 uur en is een CTB verplicht.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar tijdens verplaatsingen in het gehele dorpshuis, behalve in de ruimte waar de activiteit plaatsvindt.   
  • Het is verplicht 1,5 meter afstand van elkaar te houden, tenzij de activiteit dit belemmert.
  • Het bestuur kan in bijzondere situaties afwijken van bovengenoemde regels.


Verder blijft het van belang dat iedereen de basisregels blijft volgen. Dus thuis blijven bij klachten, zo nodig laten testen en de hygiënerichtlijnen in acht nemen.

Tot slot doen wij een beroep op jullie als bestuur en leiding om de leden/deelnemers aan jullie activiteiten te wijzen op de genoemde gebruiksregels en toe te zien op de naleving hiervan.

Met vriendelijke groet,
Jan van den Oever
Secretaris

Stichting Dorpshuis Zijtaart

logo zijtaart.nl