Derde plan voor zonne-energie naar volgende uitwerkingsfase

Derde plan voor zonne-energie naar volgende uitwerkingsfase

In Meierijstad zijn vorig jaar zeven kansrijke initiatieven voor zonneparken geselecteerd. Die kregen de ruimte om een participatietraject op te starten en het plan verder uit te werken. Het derde initiatief is daar inmiddels zover mee dat het college er principe-medewerking onder voorwaarden aan heeft verleend. Het betreft een zonnepark van totaal 12.3 hectare gelegen aan de Scheperweg en Schootsedijk in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. De initiatiefnemer is ZonXP.

Wethouder Harry van Rooijen: “Ook bij dit plan heeft het college vertrouwen in de manier waarop ZonXP de omgeving komende tijd betrekt bij het proces en bij het ruimtelijk ontwerp en hoe ze met de omgeving in gesprek gaat over lokaal eigendom en financiële deelname. Daar blijven we ook scherp op, dat hebben we van meet af aan beloofd aan onze inwoners.” De initiatiefnemer moet nog wel aan enkele voorwaarden voldoen om daadwerkelijk verder te kunnen met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Zo mag er binnen een afstand van 100 meter van een zonnepark geen woning staan. Bij dit plan is dit wel het geval, namelijk drie woningen (waaronder een bedrijfswoning). Het is echter wél toegestaan als er maatwerk naar tevredenheid kan worden toegepast. De initiatiefnemer moet daarom aangeven hoe ze dat in deze situatie doet en wat betrokken bewoners van de drie woningen daarvan vinden.  

 

Steenuil

Op basis van de quickscan flora en fauna verlangt de gemeente aanvullend onderzoek voor de steenuil. Werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen van de algemene broedvogels plaatsvinden, ook in de periode waarin bosuil en/of torenvalk de broedkasten in gebruik hebben, zijn werkzaamheden niet toegestaan. Gemeente en initiatiefnemer sluiten bovendien een overeenkomst waarin nadere afspraken over bijvoorbeeld financiële deelname, landschappelijke inpassing en betaling bij eventuele planschade worden vastgelegd. Bij de aanvraag vergunning verwacht het college een goede landschappelijke inpassing zodat de zonnepanelen voldoende aan het zicht onttrokken worden. 

 

Vervolg

In de eerste tranche heeft de raad in totaal 50 hectare vrij gegeven voor zeven plannen. Eerder kregen al twee plannen aan de Nijnselseweg en Schootsedijk/Gagel toestemming van het college om onder voorwaarden verder te gaan. Voor alle plannen die groter zijn dan vijf hectare, is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Zonder die verklaring kan het college geen vergunning verlenen. Het plan aan de Scheperweg/Schootsedijk is groter dan vijf hectare en dus is zo’n verklaring noodzakelijk.

Bron: Stadskrant Veghel 9 november 2021

logo zijtaart.nl