Deelauto Zijtaart is feestelijk van start gegaan

Deelauto Zijtaart is feestelijk van start gegaan

Op Koningsdag 27 april is de deelauto in Zijtaart van start gegaan. Om half twee ’s middags, onder een pril voorjaarszonnetje, reed de deelauto door het dorp achter in de stoet met versierde kinderfietsen. Door het zonnige weer hebben we verschillende toeschouwers langs de weg kunnen begroeten.  De deelauto werd daarna geparkeerd op het vrolijk versierde dorpsplein, waar die middag ook de Koningsdag festiviteiten plaats vonden. Veel kinderen kwamen bij de deelauto om deel te nemen aan de prijsvraag door te schatten hoeveel strandballen er in de deelauto lagen. We hebben ook veel inwoners van Zijtaart te woord gestaan, in laten stappen en uitleg gegeven over de deelauto. De deelauto is mogelijk voor hen ook een zinvolle aanvulling op het huidige openbare vervoer of een mooi alternatief voor een eigen (tweede) auto. 

Om half vijf vond de prijsuitreiking plaats van de prijsvraag. Hoewel niemand het juiste aantal strandballen van 49 stuks had geraden, was het Jesse van Dijk die met 48 stuks het dichtst bij zat. Hij nam met een mooie glimlach een grote pot (deel)autodrop in ontvangst.  Voorzitster Hanneke van Asseldonk verwelkomde en bedankte namens Stichting Gedeeld Vervoer Zijtaart alle aanwezigen en vertelde in het kort welke weg er bewandeld was om tot het huidige startpunt te komen.  

Vervolgens werd het nieuwe logo onthuld van de stichting Gedeeld Vervoer Zijtaart. Dorpsgenote Gerjanne van de Ven heeft het logo voor ons ontworpen. Ze kon helaas niet zelf aanwezig zijn, dus werd het logo toegelicht door secretaris Lea van den Elzen. Daarna was het woord aan Dirk van den Tillaar, die ons namens het Coöperatiefonds van Rabobank Meierij & Maashorst symbolisch een fraaie cheque overhandigde. Het Coöperatiefonds stimuleert intitiatieven die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regio. In het kader van energietransitie steunen zij ons project van harte. Samen met de al eerder toegekende startsubsidie van de Provincie en Gemeente gaven deze bijdragen ons nog meer vertrouwen om te starten met de deelauto.

Tenslotte hield Burgemeester Van Rooij namens de gemeente Meierijstad een korte toespraak. Hij sprak onder andere zijn dank uit voor het mooie burgerinitiatief en met het doorknippen van een groen lint gaf hij vervolgens het officiële startschot aan onze deelauto.  
Aansluitend was er nog een informeel samenzijn met alle genodigden, mensen die het initiatief vanaf de eerste besprekingen vier jaar geleden tot nu een warm hart hebben toegedragen. Hierbij werden bestaande contacten aangehaald en nieuwe contacten gelegd.  

Wij kijken met trots terug op de afgelegde weg en het geslaagde startmoment op Koningsdag en we zien uit naar een zonnige en gedeelde toekomst.  

Meer weten over de deelauto

Wilt u nu meer weten over de Deelauto Zijtaart, neem dan contact op met een van de bestuursleden van de Stichting Gedeeld Vervoer Zijtaart, via of kijk op www.zijtaart.nl/deelauto waar alle informatie over de deelauto te vinden is.  

U kunt ook langskomen op een van onze volgende kijk- en instapmomenten tijdens Zijtaart Kermis: op vrijdagavond 19 mei van 19 tot 21 uur en op zondagmiddag 21 mei van 15 tot 17 uur. Beide momenten vinden plaats bij de vaste standplaats van de deelauto, midden in het dorp aan de Pastoor Clercxstraat. 

Wij horen graag van u.

Vriendelijke groet,
Stichting Gedeeld Vervoer Zijtaart 

Harrie van de Linden, Hanneke van Asseldonk, Marco van de Braak, Marleen Krol, Lea van den Elzen

logo zijtaart.nl