Deel schoolplein afgesloten, overleg over nieuw speeltoestel

Deel schoolplein afgesloten, overleg over nieuw speeltoestel

Wellicht is het u al opgevallen, maar er zijn hekken gezet op het schoolplein. Er ontstond een onveilige situatie, doordat er gegraven wordt en er flinke gaten ontstaan zijn. Deze plek is al jaren onderdeel van discussie. Veel ouders zijn niet gecharmeerd van de huidige speelmogelijkheid, vooral ook omdat de kinderen vies uit school komen.

Een paar weken geleden is de gemeente in gesprek gegaan met de schoolleiding waarbij er afgesproken is dat de gemeente een voorstel doet over het opnieuw invullen van de plek waar nu de hekken omheen gezet zijn. De bulten glijbaan en dergelijke worden opgeruimd. De bedoeling is dat er een nieuw groot speeltoestel voor in de plaats komt.  Komende donderdag 16 december gaat de gemeente met de schoolleiding en een leverancier van speeltoestellen kijken en bespreken wat het voorstel wordt.

We houden u op de hoogte en zullen zo snel mogelijk bericht geven hoe het schoolplein en het nieuwe speeltoestel er uit gaan zien.

Bron: redactie Zijtaart.nl  9 december 2021

logo zijtaart.nl