De recente uitspraak over de N279 heeft gevolgen voor projecten ín Zijtaart

De recente uitspraak over de N279 heeft gevolgen voor projecten ín Zijtaart

Nog flink wat geduld is nodig voor betere verkeersdoorstroming door Veghel. De vernietiging van de plannen voor de N279 tussen Veghel en Asten heeft ook grote gevolgen voor lokale plannen van de gemeente Meierijstad.  Volgens wethouder Harry van Rooijen loopt een deel nu forse vertraging op.  

,,Wij betreuren de uitspraak (van de Raad van State eerder deze maand, red.)”, zegt Van Rooijen. ,,Er is nu een plan vernietigd waar jarenlang snoeihard aan gewerkt is door provincie en de gemeenten langs het tracé; maar ook met bewoners en andere belanghebbenden. De aanpak van de verkeersproblematiek in Veghel laat daarmee helaas nog langer op zich wachten en daarmee ook een verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid.”  

De provincie is aan zet om haar strategie voor het vervolg te bepalen. Eerder heeft het provinciebestuur gezegd dat ze de plannen voor de N279 toch doorzetten. De provincie wil het plan in stukken opknippen, en de delen waartegen niet of nauwelijks bezwaar is gemaakt door omwonenden zo toch versneld kunnen uitvoeren. Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn dat gaat gebeuren. De gemeente Meierijstad brengt daarom nu de verdere gevolgen in kaart. 

Op stop gezet

Een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van de geplande nieuwe Verbindingsweg vanaf de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen Doornhoek en Foodpark is door de gemeente op pauze gezet. Elk mogelijk tracé start namelijk bij de ongelijkvloerse aansluiting bij Keldonk. Nu die aansluiting onzeker is geworden, heeft het op dit moment geen zin om de onderzoeken voort te zetten. 

Dat kan pas als er vanuit de provincie duidelijkheid komt over het vervolg voor de N279. Van Rooijen: ,,Hier zien we wat een impact de uitspraak indirect heeft voor de inwoners aan een van de tracés voor de Verbindingsweg. De al bestaande onzekerheid over de toekomst van hun woonsituatie of hun bedrijf houdt nu nog langer aan. En dat is buitengewoon vervelend.”

Ook het belangrijke knooppunt van de N279/Rembrandtlaan/Taylorbrug is terug bij af.   

Gepeperde brief van bezwaarmakers

Inmiddels hebben tientallen bezwaarmakers via hun advocaten geeïst dat het plan van de provincie om de N279 in delen op te knippen, van tafel moet. Als Gedeputeerde Staten die aanpak toch doorzetten, laat het provinciebestuur zich kennen als een ‘onbetrouwbare overheid’.  Dat schrijven de advocaten Niels Crooijmans, Irene van Geel en Guido Goorts in een zeer gepeperde, gezamenlijke brief aan het provinciebestuur. Advocatenkantoor Goorts en Coppens vertegenwoordigt bijna dertig bezwaarmakers tegen de veelbesproken en fel omstreden plannen van de provincie met de N279.

Als Gedeputeerde Staten verder gaan, zullen de drie advocaten hen met alle juridische mogelijkheden proberen tegen te houden. ,,De Raad van State heeft het besluit over het aanpakken van die weg vernietigd. Dat vonnis kan GS niet zo maar naast zich neerleggen”, stelt advocaat Niels Crooijmans. ,,Het hele plan moet terug naar de tekentafel, voor elk onderdeel. Er moeten nieuwe verkeerstellingen komen, nieuwe onderzoeken.” 

Bron: © Brabants Dagblad 24 december 2021

logo zijtaart.nl