Dag van de Verbeelding rijk aan ambitieuze plannen en mooie toekomstvisies

Dag van de Verbeelding rijk aan ambitieuze plannen en mooie toekomstvisies

Op camping Het Goeie Leven in Eerde was vrijdagmiddag en -avond de eerste ‘Dag van de Verbeelding’ ooit van Meierijstad. Twaalf gastsprekers vertelden vol enthousiasme en passie in een pecha kucha (korte presentatievorm) een presentatie van innovatieve ideeën.  

2022 10 01 Dag van de Verbeelding spectaculaire plannen MeierijstadWat opviel was dat er veel sprekers waren uit verschillende sectoren zoals onder meer de landbouw, het bedrijfsleven, architectuur, kunst en de zorg. De Raad van Verbeelding met onder meer Winy Maas, Floris Alkemade (beiden architecten) en Daan Roovers (filosoof, van 2019 tot 2021 Denker des Vaderlands) gaf een tip mee. “Doe maar gek, dan doe je gewoon genoeg.” De directeur van Phoenix Cultuur en CHV Academy, Barbara Brouwer, beet het spits af. Ze had een betoog waarin creativiteit en dan vooral creativiteit in het onderwijs centraal stond. “Ik denk dat creativiteit in de toekomst onmisbaar is. Iedereen wordt ermee geboren, aan ons is de taak om het te stimuleren door kinderen duurzaam te laten kennismaken met kunst. De kunstprofessionals mogen wat mij betreft terug in de kracht om het vuurtje van verbeeldingskracht aan te steken.”  

Kabelbaandroom Vlagheide
Lieke van Acht en Anne van Kuijk waren als één van de vele toeschouwers benieuwd naar de innovatieve, creatieve ideeën. Van Kuijk: “Ik krijg het idee dat deze dag ook meer verbinding geeft in de gemeente Meierijstad. Dat je meer een gevoel gaat krijgen van een groter plaatje, dat ieder dorp te maken heeft met de andere twaalf.” Bij het idee van Maarten van Lankvelt uit Veghel, de enige burger die aan het woord kwam, was er zeker sprake van verbinding. Hij had een ambitieuze droom voor de bestemming van de Vlagheide. “Ik droom dat er drie kabelbanen komen op de Vlagheide komen, waarvan elke gaat naar of Schijndel, of Rooi of Veghel. De Vlagheide staat namelijk ongeveer op vier kilometer afstand van alle drie die dorpen. Het is het hart van Meierijstad.” Daarnaast wil Van Lankvelt graag dat er zes hoge ecologische torens komen bij de Vlagheide waardoor het een verbindend centrum kan worden van de gemeente. Hij twijfelt of het er ooit van zal komen maar vertelt met pretogen zijn droom. “De kracht van verbeeldingskracht is dat je dingen bedenkt waar je nooit bij stilstaat en dingen samenvoegt waar je anders nooit op zou komen. En dat dat misschien werkelijkheid wordt.”

MStad en noodoproep Olland
De helft van de twaalf ideeën gingen in op ontwikkelingen van het eigen bedrijf wat meestal in Veghel zat zoals de Chocolate Factory en architect Hans van den Tillaart. Jules Goris, de Regisseur Strategie Regio Noordoost-Brabant en werkzaam bij AgriFood Capital was bijvoorbeeld voor internationaler en grootser denken van Meierijstad als de nieuwe zesde stad van Brabant en vóór het kabelbaanidee op de Vlagheide. Hij had bovendien een nieuwe, kortere naam voor Meierijstad: MStad. Van Kujjk: “Ik vind dat meer ideeën uitgewerkt moeten worden in de gebieden tussen dorpen. Als ik bijvoorbeeld vanaf Sint-Oedenrode naar Veghel fiets als vrouw in het donker. Dat is een verschrikkelijke route geworden door al die tunnels, geluidswallen en lege bedrijventerreinen. We moeten over onze dorpsgrenzen kijken.” Die gedachte klonk na de helft van de ideeën ook in de zaal. Praat over meer kernen dan Veghel. Schijndel kwam bijvoorbeeld in geen enkel idee specifiek ter sprake. Rinus van der Heijden en Rob Jansen van Streekpark Kienehoef hadden gelukkig het idee van een groot Brabants top-verwendorp in Sint-Oedenrode dat de verbinding legde met de rest van de gemeente. Vanuit het Land van Kien zou het land van morgen kunnen ontstaan met genoeg sportieve, culturele, natuur en recreatieve faciliteiten. Daarna sprak Ad van der Heijden als voorzitter van de dorpsraad van Olland en in samenwerking met de kleinere kernen als Boerdonk en Keldonk over de droom dat het eigen dorp weer op zal leven. De leefbaarheid staat erg onder druk omdat er geen betaalbare huizen worden gebouwd voor starters die willen blijven in het eigen dorp. “Het is nog niet te laat maar er moet nu iets gebeuren om onze dorpen niet dood te laten bloeden. Het is al jaren winter in Olland. Deze noodoproep is niet voor 2035 maar voor 2021.”

Mens centraal  
Van Acht: “Het was een inspirerende middag waarbij bevlogen sprekers echt wat te vertellen hadden. Vooral de ideeën zoals die over de zorg waarbij de mens centraal stond zonder economische winst vond ik mooi om te zien als rode draad bij veel ideeën. Meer kijken naar wat ons verbind in Meierijstad dan wat ons verdeelt.” Wieke van der Heiden onderscheidde zich met een gepassioneerd betoog wat er in de zorg anders moet worden. Ze vertelde dat marktwerking in de zorg vervangen moest worden met de menselijke maat waardoor wellness en zelfredzaamheid meer een plek krijgen. Alle overige bijdragen aan de Dag van de Verbeelding zullen binnenkort op de site van de gemeente Meierijstad komen te staan. De Raad van Verbeelding presenteerde op het einde ook een Atlas van Verbeelding waarin de mogelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor Meierijstad in de toekomst zijn verkend en vastgelegd. “Dromen zijn geen bedrog maar het begin van verandering”, aldus voorzitter van de Raad van Verbeelding Floris Alkemade.

Bron: © Stadskrant Veghel, Omroep Meierij en redactie Zijtaart.nl  1 oktober 2022

logo zijtaart.nl