Commissaris van de koning bezoekt het dorpshuis

Commissaris van de koning bezoekt het dorpshuis

De MFA ‘t Klooster bestaat 12.5 jaar. In de maand april wordt daar uitgebreid bij stilgestaan. Afgelopen vrijdag bracht de commissaris van de Koning en oud-burgemeester van Veghel Ina Adema een bezoekje aan de multifunctionele accommodatie, in Zijtaart nog altijd bekend als ’t Klooster.

De gemeente Veghel besloot in 2006 het klooster voor Zijtaart te behouden en gaf het een nieuwe functie. Het gebouw werd in 2011 heropend en wordt momenteel gebruikt als multifunctionele accommodatie met onder andere een basisschool, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, gymzaal, dorpshuis, bibliotheek en twee appartementen. Bijna alle Zijtaartse verenigingen maken gebruik van ‘t Klooster. “We zijn doordeweeks elke dag open en vaak ook in het weekend”, vertelt Pieter van Dijk, voorzitter van Stichting Dorpshuis Zijtaart. Naast Van Dijk zijn penningmeester John van Uden en secretaris Ad van Nunen aangeschoven. Wethouder Roozendaal is namens de gemeente aanwezig en Zuster Germana kan natuurlijk niet ontbreken.

Start van de sloop

Zuster Germana was de laatste moeder-overste van het klooster en maakte de verkoop aan de gemeente Veghel van dichtbij mee. “In 2003 kregen we te horen dat het klooster zou verdwijnen. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat het gebouw er nog staat en dat het door en voor Zijtaart gebruikt wordt. Voor ons was het belangrijk dat de christelijke waarden solidariteit en naastenliefde een plekje kregen binnen het gebouw en dat is gelukt. Onze congregatie is ontzettend blij met hoe alles zich heeft gemanifesteerd. Het Dorpshuis en ‘t Klooster zijn hetzelfde, allebei de namen worden gebruikt. Voor mij blijft het echter altijd ’t Klooster”, vertelt Zuster Germana, die in februari 2010 samen met Riny van Rinsum, destijds wethouder, de eerste muur doorsloeg. Het was de start van de sloop.

Ina Adema was toen burgemeester van Veghel. Ze kan zich het proces nog goed herinneren. “De besluitvorming is geweest door het college onder leiding van burgemeester Arno Frankfort. Daarna kwam het college waar ik burgemeester van was. De sloop, verbouwing en opening heb ik bewust meegemaakt en ik ben er natuurlijk heel vaak geweest. Het Dorpshuis Zijtaart is een fantastische locatie. Het ging destijds om veel geld, ongeveer twaalf miljoen euro, maar als je kijkt naar het belang voor de samenleving. Het is het allemaal waard geweest.”

Voorbeeld

De inzet van de talloze vrijwilligers is doorslaggevend voor het succes geweest. Adema vervolgt: “Uiteindelijk heeft Zijtaart het zelf waargemaakt. Het is precies zoals Zuster Germana zegt: saamhorigheid, verbinding en er zijn voor elkaar. Het zijn kernwaarden van de Zusters en die zie je hier nog altijd terug. Zijtaart mag trots zijn op wat er staat en hoe er invulling aan wordt gegeven.” Van Dijk knikt: “Zonder onze vrijwilligers houden we dit niet draaiende. We hebben zo’n zestig vrijwilligers en zonder hen is in het pand een lege huls. Het is niet in woorden uit te drukken hoe belangrijk deze mensen zijn.” Wethouder Roozendaal laat weten dat de gemeente trots is op al deze vrijwilligers. “Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. Je draagt toch een bepaalde verantwoordelijkheid en soms moet je beslissingen maken. Ze verdienen alle lof.” Volgens de betrokkenen is ’t Klooster voor andere dorpen een goed voorbeeld om een dorpshuis draaiende te houden. Zijtaart is een hechte gemeenschap. Ze weten elkaar er gemakkelijk te vinden. Er is veel steun en enthousiasme voor elkaars plannen en evenementen. “We doen zoveel mogelijk in samenwerking met de plaatselijke horeca. Je moet niet in elkaars vaarwater gaan zitten. Samen ben je sterker “, vindt Van Uden.

Wachten op woningbouw

Volgens Van Dijk is het wel belangrijk dat de gemeente vaart maakt met de bouw van woningen. “Er moet wel aanwas zijn. We zitten echt te wachten op woningbouw”, zegt de voorzitter van het Dorpshuis. “De demografische bedreiging is het enige waar we ons een beetje zorgen over maken.” Verder heeft de stichting geen grote plannen. Ze willen het vooral duurzaam houden. Voor Adema was het 12.5-jarig bestaan van ‘t Klooster reden genoeg om naar Zijtaart af te reizen. “Zijtaart mag zich gelukkig prijzen met zo’n prachtig Dorpshuis. Ik vind het mooi dat jullie stilstaan bij dit jubileum. Het laat zien dat het bijzonder is. Je bent geneigd om het met z’n allen doodnormaal te gaan vinden, maar dat is het niet. Wat hier staat in combinatie met de saamhorigheid is niet vanzelfsprekend.”

Nieuw meubilair

Donderdag 21 maart jl. is nieuw meubilair geleverd door de firma Vervoort Meubelen uit Goirle. In de ontmoetingszaal zijn 80 stoelen geplaatst en 20 nieuwe tafelbladen op de bestaande onderstellen. In de vergaderzalen zijn nieuwe stoelen gekomen en nieuwe tafels. In de barruimte “Huiskamer” 12 andere barstoelen en 2 hogere bartafels, een ronde tafel met 5 stoelen erbij en 12 stoelen bij de 2 bestaande tafels. Hierdoor is er een mooi nieuw aanzicht ontstaan in de diverse zalen.

Oud meubilair: vanwege de aanschaf van nieuwe stoelen en tafels is er een aantal voormalige stoelen beschikbaar voor verkoop. Er is al veel verkocht, maar er zijn nog stoelen (€ 10,00), grote tafels (€ 50,00) en tafel- bladen (€ 5,00) te koop. Bij belangstelling: kom naar ons dorpshuis of meld dit bij onze beheerder via de mail.

Gratis toegang feestavond

Vrijdag 12 april a.s. is de feestavond “Een avond vol verrassingen” niet alleen bedoeld voor alle vrijwilligers, maar zeer zeker ook voor andere belangstellenden uit ons dorp. Het wordt een avond met een verrassend programma met grappige sketches, zang en acteren waarbij ook wordt ingespeeld op het publiek. De toegang is geheel gratis en er zijn nog kaartjes beschikbaar en af te halen in ons dorpshuis. Iedereen is dus van harte welkom.

Live & Tribute-avond

Op zaterdag 13 april is de tribute-avond met het optreden van de Queen Vipers en SteamSister. Aanvang 19:00 uur. De zaal is open vanaf 18:00 uur. Start programma om 19:00 uur; einde 01:00 uur. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er wordt gewerkt aan de aankleding van de zaal en ook het foodplein (waardoor men de mogelijkheid heeft het een en ander te nuttigen die avond) begint al aardig vorm te krijgen. Her en der zijn al vrijwilligers benaderd voor het opbouwen en klaarzetten en om mee tehelpen tijden het programma. Deze avond is bijna uitverkocht; als men naar deze voorstelling wil gaan a.u.b. snel nog kaartjes bestellen via de website www.dorpshuiszijtaart.nl of middels de bijgevoegde QR-code.

Bron: © Bestuur dorpshuis Zijtaart  27 maart 2024

logo zijtaart.nl